Aktualności / Wydarzenia

Wyróżnienie Uniservitate Award

Wyróżnienie w międzynarodowym konkursie Uniservitate Award dla Studentów Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej oraz pracowników Katedry Dydaktyki, Edukacji Szkolnej i Pedeutologii w Instytucie Pedagogiki KUL.

Studenci przeprowadzili działania pod merytoryczną opieką Pani Profesor Krystyny Chałas, Pani doktor Anny Badory oraz Pani doktor Marty Buk- Cegiełki  z Katedry Dydaktyki, Edukacji Szkolnej i Pedeutologii (Instytut Pedagogiki KUL).

Cykl zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów p.t. „Studenci pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej w odpowiedzi na pandemię i wojnę w Ukrainie" przygotowanych w świetle idei edukacji poprzez służbę (service learning) otrzymał wyróżnienie w międzynarodowym konkursie Uniservitate Award: Service-Learning Experiences in Catholic Higher Education.

Działania zostały zrealizowane w trzech obszarach:

1) Pomoc uczniom i studentom w czasie pandemii. Głównym celem działań w tym obszarze była pomoc wychowawczo-dydaktyczna organizowana przez studentów, w trudnym czasie izolacji społecznej. Zostały podjęte następujące działania: uruchomienie grupy na portalu społecznościowym dla studentów, której celem jest wymiana zdobytych informacji o charakterze naukowym i dydaktycznym; uruchomienie kanału YouTube, na którym zamieszczane są materiały edukacyjne (DIY, eksperymenty) skierowane dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym; opracowanie komiksów dla dziecięcej poezji, które w formie cyfrowej zostały udostępnione placówkom edukacyjnym; dyżury online oraz stacjonarne w czasie których studenci służyli pomocą młodszym uczniom w zakresie odrabiania lekcji (współpraca z Zespołem Szkół nr 12 w Lublinie); konkurs literacki zorganizowany dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym; projekty edukacyjne zrealizowane w placówkach szkolnych i przedszkolnych (Poznawanie świata poprzez eksperymenty; Sensoryczne poznawanie świata oraz Codzienność w przedszkolu polskim i norweskim).

2) Pomoc uchodźcom w sytuacji wojny w Ukrainie. Głównym celem działań w tym obszarze było zapewnienie wsparcie dla dzieci uchodźców oraz placówek, w których dzieci przebywały. Zostały podjęte następujące działania: organizacja zajęć opiekuńczych oraz dydaktyczno- wyrównawczych dla dzieci z Ukrainy przebywających w Domu Dziecka w Puławach; wspomaganie uczniów, którzy przybyli z Ukrainy w czasie zajęć lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 10 w Lublinie (współpraca nawiązana dzięki uprzejmości Pani dr hab. Danuty Opozdy, prof. KUL); przygotowanie, nagranie i udostępnienie na kanale YouTube zabaw taneczno- muzycznych w języku polskim i ukraińskim, z instruktażem video, dla dzieci w wieku przedszkolnym, których celem było wsparcie dzieci z Ukrainy, które przechodziły proces adaptacji w przedszkolach polskich, a także wsparcie nauczycieli, edukacji przedszkolnej, którzy znaleźli się w sytuacji pracy z grupą zróżnicowaną.

3) Organizacja cyklicznego seminarium wymiany doświadczeń, przy czynnym udziale studentów Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej,  w czasie którego podejmowano problematykę wartości: godność, wolność i  odpowiedzialność. Seminarium stało się przestrzenią dialogu i wymiany doświadczeń zawodowych; dydaktycznych i metodycznych, pomiędzy pracownikami naukowymi, studentami oraz nauczycielami.

Dziękujemy wszystkim aplikującym w konkursie Uniservitate Award i serdecznie gratulujemy wyróżnionym Studentom i Pracownikom Katedry Dydaktyki, Edukacji Szkolnej i Pedeutologii!

Wdrażanie metody service learning - łączącej nauczanie akademickie ze służbą na rzecz społeczeństwa poprzez praktyczne zaangażowanie dotyczące realnych wyzwań i problemów, odbywa się na KUL w ramach realizacji projektu UNISERVITATE, we współpracy z uczelniami katolickimi z całego świata.

Więcej o zwycięskim projekcie: https://www.kul.pl/dzialania-studentow-zrealizowane-w-swietle-idei-edukacji-przez-sluzbe,art_98869.html 

Szczegóły konkursu i wyniki: https://www.uniservitate.org/award-winners/