Nasze sukcesy

Wyróżnienie w międzynarodowym konkursie dla studentek architektury krajobrazu KUL

Nasze sukcesy | 2021-05-25

Studentki architektury krajobrazu KUL (Ewa Andrzejuk, Agnieszka Konopka, Aleksandra Marek, Marlena Woźniak) otrzymały wyróżnienie w międzynarodowym konkursie Lunawood Urban Challenge 2021 organizowanym w Finlandii, na który złożono 204 prace. Konkurs zakładał przeprojektowanie wybranego środowiska miejskiego w sposób zrównoważony i zdrowy dla społeczeństwa. Studentki wybrały teren na osiedlu Słowackiego- Teatr Formy Otwartej zaprojektowany przez Zofię i Oskara Hansenów. Miejsce, z powodu upływu czasu i warunków atmosferycznych uległo zniszczeniu, ale pojawili się w nim młodzi ludzie, którzy poprzez swoją ekspresję twórczą wypełnili ją graffiti.

 

Projekt wychodzi naprzeciw aktualnym użytkownikom, poprzez wprowadzenie nowej edukacyjno-wystawowej funkcji pod nazwą Szkoła Dobrego Graffiti. W tym celu na terenie zostały wprowadzone ramy, oraz systemy wystawiennicze. Całość została zabudowana deskowaniem, tworząc tarasy i donice. Nowa roślinność podniesie bioróżnorodność terenu. Wybrane gatunki pochodzą z ruderalnych zbiorowisk roślinnych, dzięki czemu przetrwają trudne warunki miejsca. W trosce o klimat została zastosowana technika małej retencji wody, zasilająca ogród deszczowy, zaprojektowany na najniższym poziomie, oraz panele fotowoltaiczne dostarczające energię do oświetlenia terenu. Forma małej architektury została zaczerpnięta z pierwotnego projektu Zofii i Oskara Hansenów. Nowym elementem pojawiającym się w przestrzeni jest zaprojektowane logo przedstawiające uproszczoną postać mniszka lekarskiego (Taraxacum officinale) - nadana mu kolorystyka i forma nawiązuje do ulicznej sztuki graffiti.
Na uwagę zwraca fakt, ze całość projektu została zrealizowana w duchu myśli Zofii i Oscara Hansenów z poszanowaniem ich niestarzejących się idei.

Opis koncepcyjny projektu