Anton Tepplar (1804- ?), Portret abp. Piotra Gamrata

 • photo 719

Anton Tepplar (1804- ?), Portret abp. Piotra Gamrata

 1. Obiekt

 2. Dane szczegółowe

  • Tytuł: Portret abp. Piotra Gamrata (1487-1545) /ryc. z: Franciszek Ksawery Prek, Wizerunki znakomitych ludzi w Polszcze z dołączeniem krótkiego każdej osoby żywota, Kraków 1833, z. 3, tabl. 6/
  • Datowanie: 1833
  • Autor: Anton Tepplar (1804- ?) według wzoru Franciszka Ksawerego Preka (1801-1863), a ten według Stanisława Samostrzelnika /Stanislaus Claratumbensis/ (1480-1541)
  • Miejsce powstania: Polska, Kraków
  • Sygnatura: pod kompoz. l.d.: rysował Xaw: Prek., p.d.: rytował Ant: Tepplar w. Nozdrzcu
  • Słowa kluczowe: Anton Tepplar, Franciszek Ksawery Prek, Stanisław Samostrzelnik, Stanislaus Claratumbensis, abp Piotr Gamrat, grafika polska, miedzioryt, portret
  • Pochodzenie: dar Krystyny Hartleb z 1986 r.
 3. Metryka

  • Nr inwentarzowy: MU KUL II-299
  • Autor opisu: Krzysztof Przylicki
  • Autor zdjęć: Grzegorz Stec
 4. Stan

  • Stan zachowania: po konserwacji
  • Prace konserwatorskie: 2014, Muzeum Okręgowe w Rzeszowie, Pracownia Konserwacji Dzieł Sztuki

do góry