Ze skarbca Uniwersytetu - www.kul.pl/skarbiec

 
 

Mieczysław Jakimowicz, Studium głowy kobiety (Kobieta przy stole)

 • photo 179

x

 1. Obiekt

 2. Dane szczegółowe

  • Typ: rysunek
  • Tytuł: Studium głowy kobiety (Kobieta przy stole)
  • Autor: Mieczysław Jakimowicz (1881-1927)
  • Technika: tusz lawowany; opr. w passe-partout
  • Materiał: karton
  • Wysokość (cm): 29.2
  • Szerokość (cm): 47.7
  • Sygnatura: przy prawej krawędzi: M. Jakimowicz / Paris
  • Pochodzenie: dar Olgi i Tadeusza Litawińskich z 1986 r.
  • Literatura:
   • Sienkiewicz J.W., Zbiory im. Olgi i Tadeusza Litawińskich w Muzeum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1991, s. 31, 48, 52, poz. 35, il. 18 na s. 162.
   • Koniec wieku. Sztuka polskiego modernizmu 1890-1914, (kat. wyst., Warszawa, Muzeum Narodowe w Warszawie, 15.11.1996-26.01.1997, Kraków, Muzeum Narodowe w Krakowie, 15.03.-15.05.1997), red. E. Charazińska, Ł. Kossowski, Warszawa 1996, s. 373, poz. 118, il. na s. 396.
   • Chopin - Polska - Japonia. Wystawa z okazji 80. rocznicy nawiązania stosunków oficjalnych między Polską a Japonią oraz Roku Chopinowskiego, (kat. wyst., Tokio, Hillside Terrace, 02.-13.11.1999, Osaka, Osaka Amonity Park, 04.12.-26.12.1999, Warszawa, Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza, 20.01.-25.02.2000, Kraków, Centrum, Sztuki i Techniki Japońskiej "MANGGHA", 06.-31.03.2000), red. H. Lipszyc i in., Tokyo 1999, s. 108-109, poz. 2-33, il. 2-33 na s. 108.
   • Młoda Polska. Słowa – Obrazy – Przestrzenie. W hołdzie Stanisławowi Wyspiańskiemu, (kat. wyst., Warszawa, Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza. 9.10.-31.12.2007), red. J. Pogorzeliska, Warszawa 2007, s. 247, il. 46 na s. 170;.
   • Kossowska I., Narodziny polskiej grafiki artystycznej, Kraków 2000, s. 28.
   • Kapera J.K., Mieczysław Jakimowicz 1881-1917. Szkic biograficzny, Nowy Jork 2005, s. 74, il. na s. 75.
   • Kapera J.K., Mieczysław Jakimowicz 1881-1917. Szkic biograficzny, Nowy Jork 2005, s. 74, il. na s. 75.
   • Przylicki K., Odkrywanie. Sztuka polska i europejska w zbiorach Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, (kat. wyst., Muzeum Okręgowe w Suwałkach, 27.06-30.10.2012), red. Z. Fałtynowicz, Suwałki 2012 , s. 32, poz. 45.
   • Przylicki K., Ex Thesauro Universitatis. Zbiory sztuki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin 2013, s. 72.
 3. Metryka

  • Nr inwentarzowy: MU KUL I-24
  • Autor opisu: Krzysztof Przylicki
  • Autor zdjęć: Ireneusz Marciszuk

do góry


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona
ikona