Piotr Michałowski, Szkic głowy konia

  • photo 358

Szkic głowy konia wykonany ołówkiem i białą akwarelą.

Piotr Michałowski, wybitny malarz doby romantyzmu, pobierał nauki rysunku w Krakowie równocześnie u Michała Stachowicza, Józefa Brodowskiego i Franciszka Lampiego, a także odbył studia na Uniwersytecie Jagiellońskim w zakresie nauk przyrodniczych, matematyki i filologii klasycznej. W latach 1821-1823 kontynuował studia w Getyndze z zakresu prawa. Po upadku Powstania Listopadowego wyjechał do Paryża, gdzie prowadził działalność artystyczną i szkolił się w pracowni batalisty Nicolasa Toussaint Charleta, przyjaciela Théodore Géricault, a także uczył się anatomii koni w paryskich rzeźniach. Miano "malarza koni" zdobył artysta dzięki doskonałej znajomości fizjonomii tych zwierząt i swobodnej manierze kształtowania plamy barwnej na płótnie, zamaszystymi pociągnięciami pędzla.

 

Tadeusz Litawiński zakupił Studia koni Piotra Michałowskiego u spadkobierców uznanego krakowskiego architekta i konserwatora zabytków Tomasza Prylińskiego, autora projektu m.in. gmachu Towarzystwa Wzajemnych Ubezpieczeń „Florianka” przy ulicy Basztowej oraz przebudowy Sukiennic.

 

  1. Obiekt

  2. Dane szczegółowe

    • Typ: rysunek
    • Tytuł: Szkic głowy konia
    • Autor: Piotr Michałowski (1800-1855)
    • Technika: ołówek, akwarela; opr. w passe-partout
    • Materiał: papier
    • Wysokość (cm): 11.5
    • Szerokość (cm): 14.3
    • Sygnatura: niesygnowany
    • Styl: MU KUL II-37
    • Pochodzenie: Dar Olgi i Tadeusza Litawińskich z 1986 r.
    • Literatura:
      • Sienkiewicz J.W., Zbiory im. Olgi i Tadeusza Litawińskich w Muzeum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1991, s. 30, 54, poz. 49.
      • Przylicki K., Odkrywanie. Sztuka polska i europejska w zbiorach Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, (kat. wyst., Muzeum Okręgowe w Suwałkach, 27.06-30.10.2012), red. Z. Fałtynowicz, Suwałki 2012, s. 35, poz. 86.
      • Przylicki K., Ex Thesauro Universitatis. Zbiory sztuki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin 2013, s. 73.
  3. Metryka

    • Nr inwentarzowy: MU KUL II-37
    • Autor opisu: Krzysztof Przylicki
    • Autor zdjęć: Ireneusz Marciszuk

do góry