Ze skarbca Uniwersytetu - www.kul.pl/skarbiec

 
 

Portret dziewczynki

 • photo 260

Portret dziewczynki

Początki zbiorów muzealnych KUL przypadają na rok 1932, kiedy to ksiądz kanonik Jan Władziński (1861-1935), znany w środowisku lubelskim patriota, społecznik, a także "skrzętny zbieracz pamiątek historycznych i stylowych okazów z różnych zakątków kraju" ofiarował naszej Almae Matris "w drodze darowizny rękodajnej" liczącą przeszło cztery tysiące obiektów kolekcję.

 

Prezentowany tu Portret dziewczynki jest jedynym dziełem sztuki, ocalałym z przedwojennego Muzeum Uniwersyteckiego KUL. Obrabowane przez niemieckiego okupanta już w grudniu 1939 r., uległo całkowitemu rozproszeniu. Obraz zidentyfikowany został w latach 90. XX w. w jednym z pomieszczeń administracyjnych w gmachu głównym KUL na podstawie fotografii wnętrza muzeum. Nie są znane okoliczności, w jakich się tam znalazł.

 

W obliczu nielicznie zachowanych przekazów ikonograficznych (trzy czarno-białe fotografie), a także nad wyraz lakonicznych opisów zawartych w "Spisie eksponatów" z 1934 r., ograniczających się zasadniczo do podania tytułu, a w wyjątkowych wypadkach także techniki wykonania, poszukiwanie utraconych obiektów jest niezwykle trudnym zadaniem.

 

Namalowany prawdopodobnie około połowy XIX w., być może przez artystę z kręgu Biedermeieru, nosi wyraźne odniesienia do dziecięcych portretów hiszpańskich infantek pędzla Diego Velazqueza (1599-1660).

 1. Obiekt

 2. Dane szczegółowe

  • Typ: obraz
  • Datowanie: około poł. XIX w. (?)
  • Autor: nieokreślony z kręgu Biedermeieru
  • Miejsce powstania: Środkowa Europa
  • Technika: olej
  • Materiał: płótno
  • Wysokość (cm): 39
  • Szerokość (cm): 37.5
  • Słowa kluczowe: portret dziewczynki, przedwojenna kolekcja ks. kan. Jana Władzińskiego, straty wojenne
  • Pochodzenie: dar ks. kan. Jana Władzińskiego z 1932 r.
  • Literatura:
   • Knapiński R., Na 60-lecie Muzeum Uniwersyteckiego KUL, "Lubelskie Wiadomości Numizmatyczne" II, 1993, s. 25.
   • Gomulanka S., Muzeum Uniwersyteckie KUL, "Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne" 63, 1994, s. 66.
   • Przylicki K., Dzieje i charakter zbiorów artystycznych KUL, "Cenne, Bezcenne / Utracone" 2011, nr 2(67), s. 10, il. 7 na s. 13.
   • Przylicki K., Kolekcja średniowiecznej rzeźby śląskiej w zbiorach artystycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, „Roczniki Sztuki Śląskiej” XXI, 2012, s. 9.
   • Przylicki K., Muzealna kolekcja Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, „Spotkania z Zabytkami“ XXXVI, 2012, nr 9-10(307-308), s. 51.
   • Przylicki K., Odkrywanie. Sztuka polska i europejska w zbiorach Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, (kat. wyst., Muzeum Okręgowe w Suwałkach, 27.06-30.10.2012), red. Z. Fałtynowicz, Suwałki 2012, s. 4, s. 30, poz. 1 .
   • Przylicki K., Utracone na zawsze? Przedwojenne Muzeum im. ks. kan. Jana Władzińskiego w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, [w:] Dziedzictwo utracone – dziedzictwo odzyskane, red. A. Kamler, D. Pietrzkiewicz, Warszawa 2013 [w druku].
 3. Metryka

  • Nr inwentarzowy: MU KUL I-134
  • Autor opisu: Krzysztof Przylicki
  • Autor zdjęć: Ireneusz Marciszuk

do góry


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona
ikona