Ze skarbca Uniwersytetu - www.kul.pl/skarbiec

 
 

Pracownia śląska, Głowa św. Anny (?)

 • photo 450

x

 1. Obiekt

 2. Dane szczegółowe

  • Typ: rzeźba pełnoplastyczna
  • Tytuł: Głowa św. Anny (?)
  • Datowanie: XVIII w. (?)
  • Autor: nieokreślona pracownia śląska
  • Miejsce powstania: Śląsk
  • Technika: rzeźbienie, złocenie
  • Materiał: kamień
  • Wysokość (cm): 29.5
  • Styl: barok
  • Pochodzenie: dar Kurii Archidiecezjalej we Wrocławiu z 1956 r.
  • Literatura:
   • Sienkiewicz J.W., Święta Anna na Olimpie. Dzieje Muzeum Uniwersyteckiego KUL im. Ks. Jana Władzińskiego, „Przegląd Uniwersytecki” II, 1990, nr 1-2(3-4), s. 8.
   • Sienkiewicz J.W., Zbiory im. Olgi i Tadeusza Litawińskich w Muzeum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1991, s. 134-135.
   • Knapiński R., Na 60-lecie Muzeum Uniwersyteckiego KUL, „Lubelskie Wiadomości Numizmatyczne” II, 1993, s. 25.
   • Gomulanka S., Muzeum Uniwersyteckie KUL, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 63, 1994, s. 66.
   • Przylicki K., Dzieje i charakter zbiorów artystycznych KUL, „Cenne, Bezcenne / Utracone” 2011, nr 2(67), s. 10.
   • Przylicki K., Kolekcja średniowiecznej rzeźby śląskiej w zbiorach artystycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, „Roczniki Sztuki Śląskiej” XXI, 2012, s. 9.
   • Przylicki K., Muzealna kolekcja Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, „Spotkania z Zabytkami“ XXXVI, 2012, nr 9-10(307-308), s. 51, il. 3.
   • Przylicki K., Odkrywanie. Sztuka polska i europejska w zbiorach Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, (kat. wyst., Muzeum Okręgowe w Suwałkach, 27.06-30.10.2012), red. Z. Fałtynowicz, Suwałki 2012, s. 4, 30, poz. 2.
   • Przylicki K., Utracone na zawsze? Przedwojenne Muzeum im. ks. kan. Jana Władzińskiego w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, [w:] Dziedzictwo utracone – dziedzictwo odzyskane, red. A. Kamler, D. Pietrzkiewicz, Warszawa 2013 [w druku].
   • Przylicki K., Ex Thesauro Universitatis. Zbiory sztuki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin 2013, s. 90.
 3. Metryka

  • Nr inwentarzowy: MU KUL III-343
  • Autor opisu: Krzysztof Przylicki
  • Autor zdjęć: Ireneusz Marciszuk

do góry


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona
ikona