Ze skarbca Uniwersytetu - www.kul.pl/skarbiec

 
 

Warsztat Francesca Rizziego da Santacroce, Sacra Conversazione

 • photo 157
 • photo 319
 • photo 320
 • photo 321
 • photo 322

Warsztat Francesca Rizziego da Santacroce, Sacra Conversazione

Religijne malarstwo weneckie XVI w. reprezentowane jest w zbiorach sztuki KUL niewielkich rozmiarów obrazem tablicowym w typie Sacra Conversazione - Święta rozmowa. Terminem tym określa się wizerunki Matki Bożej z Dzieciątkiem ukazanej w asyście świętych. Genezy tego rodzaju przedstawień upatruje się w hierarchicznych kompozycjach tronujących Madonn z Dzieciątkiem pomiędzy świętymi i aniołami, rozpowszechnionych we włoskim malarstwie tablicowym 2. poł. XIV i początku XV w.

 

W Sacre Conversazioni, nazwanych tak nota bene dopiero w XVIII w., mamy do czynienia nie tyle z faktyczną rozmową świętych, co raczej z wyobrażeniem "świata świętego, niezmiennie egzystującego". Na chęć ukazania obcowania świętych, a nie ich dialogu, wskazuje często brak kontaktu, chociażby wzrokowego, pomiędzy przedstawionymi postaciami.

 

Obraz należy do najbardziej zredukowanego wariantu przedstawień, złożonego z ujętych półfiguralnie postaci – usytuowanej centralnie Madonny z Dzieciątkiem w otoczeniu dwojga świętych.

 

Pierwowzoru dla naszej realizacji można doszukiwać się w dziełach wielkich mistrzów weneckich, m.in. w Nunc dimittis Giovanniego Belliniego (około 1430-1516) z madryckiej kolekcji Thyssen-Bornemisza, a także w poznańskiej Sacra Conversazione Vincenzo di Biagio, zw. Catena (około 1470/80-1531), niemniej zastosowane tutaj rozwiązania kompozycyjne i stylistyczne, m.in. mało zindywidualizowane typy twarzy, sztywne pozy i twardo modelowane szaty, pozwalają łączyć obraz z warsztatem Francesco Rizzo da Santacroce, malarza czynnego w Wenecji w 1. poł. XVI w., ucznia Francesco di Simone da Santacroce (1440/45-1508).

 

 

 1. Obiekt

 2. Dane szczegółowe

  • Typ: obraz
  • Tytuł: Sacra Conversazione
  • Datowanie: 1. poł. XVI w.
  • Autor: Francesco Rizzo da Santacroce (czynny w 1. poł. XVI w.), warsztat
  • Miejsce powstania: Włochy, Wenecja
  • Technika: tempera
  • Materiał: deska jodłowa
  • Wysokość (cm): 36.5
  • Szerokość (cm): 45.4
  • Sygnatura: niesygnowany
  • Literatura:
   • Przylicki K., Dzieje i charakter zbiorów artystycznych KUL, "Cenne, Bezcenne / Utracone" 2011, nr 2(67), s. 12, il. 6 na s. 13.
   • Przylicki K., Lubelski obraz 'Sacra Conversazione' w świetle nowych ustaleń atrybucyjnych, „Roczniki Humanistyczne” LIX, 2011, z. 4, s. 291-298, il. na s. 298.
   • Przylicki K., Ex Thesauro Universitatis. Zbiory sztuki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin 2013, s. 29.
 3. Metryka

  • Nr inwentarzowy: MU KUL I-125
  • Autor opisu: Krzysztof Przylicki
  • Autor zdjęć: Ireneusz Marciszuk
 4. Stan

  • Stan zachowania: w trakcie konserwacji

do góry


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona
ikona