Zgłoszenia na Ogólnopolski Międzyuczelniany Konkurs Oratorski

VIII Konkurs OratorskiKatedra Semiotyki i Retoryki Dziennikarstwa Audiowizualnego Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej  KUL oraz Koło Naukowe Studentów Retoryki Stosowanej KUL zapraszają studentów na VIII Ogólnopolski  Międzyuczelniany Konkurs Oratorski, który odbędzie się 15 marca 2018 r. w Kolegium Jana Pawła II, sala C-1031 (Aula Muzykologii) o godz. 14.00.

 

Konkurs jest przeznaczony dla studentów. Zgłoszenia można przesyłać do 11 marca 2018 r. na adres: konkurs.oratorski.kul@gmail.com

 

Konkurs odbywa się w trzech kategoriach:

  • artystycznej,
  • retorycznej,
  • wypowiedzi improwizowanej

Uczestnik bierze udział w jednej, wybranej przez siebie kategorii.

W zależności od wybranej kategorii na konkursie należy:

  • przedstawić z pamięci wybrany tekst literacki (kategoria artystyczna),
  • przedstawić z pamięci przygotowaną mowę retoryczną na dowolny, wybrany przez siebie temat (kategoria retoryczna),
  • przedstawić mowę improwizowaną na konkretny, wylosowany w trakcie konkursu temat, uczestnik ma 1 minutę na przygotowanie do wypowiedzi  (kategoria wypowiedzi improwizowanej),

 

Kontakt i dodatkowe informacje: konkurs.oratorski.kul@gmail.com

 

Regulamin konkursu

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 14.02.2018, godz. 13:00 - Katarzyna Bojko

Utworzenie: 2018-02-02