Życiorys Manueli Schmid

Manuela Schmid urodziła się 25 marca 1943 r. w Gylswitz. Po zdobyciu wykształcenia medycznego wyjechała z Niemiec na Wyspy Kanaryjskie (1971), gdzie rozpoczęła działalność w branży hotelarsko – turystycznej. Od 1976 r. jest kierowniczką spółki akcyjnej Hotel Paradis. Naukowe zainteresowania Manueli Schmid koncentrują się przede wszystkim wokół zagadnienia ochrony prawnej przemieszczających się obywateli Europy. Opublikowała na ten temat pracę Zum einstweilingen Rechtsschutz im Europäischen Zivilrechtsverkehr oraz szereg artykułów. Obok działalności naukowej Manuela Schid aktywnie angażuje się w działalność charytatywną na terenie Wysp Kanaryjskich i Europy. Dotychczas wsparła znacznymi środkami Międzynarodowy Czerwony Krzyż, Hiszpański i Bawarski Czerwony Krzyż, Wspólnoty dla Upośledzonych Psychicznie APROUS, Bractwo Joannitów w Las Palmas, a także stowarzyszenia dla niepełnosprawnych i przytułki dla starców. Była jednym z pierwszych darczyńców na rzecz poszkodowanych podczas tzw. „powodzi tysiąclecia”, która w 1997 r. dotknęła Polskę, Czechy i Niemcy.


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona