Życiorys prof. Bernda Rüthersa

Bernd Rüthers urodził się Dortmundzie w 1930 r. W wieku 28 lat ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie w Münster (temat pracy: Streik und Verfassung). Rok później w Düsseldorfie zdał egzamin asesorski i rozpoczął pracę naukową. W latach 1961 – 1963 pracował w koncernie Daimler – Benz jako asystent. W 1967 r. na podstawie rozprawy Die unbegrentze Auslegung – Zum Wandel der Privatrechtsordnung im Natrionalsozializmus (Tübingen 1968) uzyskał habilitację w zakresie prawa cywilnego, handlowego oraz prawa pracy. W tym samym czasie został profesorem prawa Uniwersytetu w Berlinie, gdzie wykładał do 1971 r. Kolejny etap jego kariery naukowej wyznaczyło objęcie stanowiska profesora prawa cywilnego i teorii prawa na Uniwersytecie w Konstancji. Prof. Rüthers odwiedzał ponadto z wykładami uniwersytety w Darmstad, Bilefeld, Augsburgu, Trewirze i Münster. W latach 1976 – 1989 był sędzią w Wyższym Trybunale Krajowym (Oberlandesgericht). W 1984 r. pełnił rolę mediatora i eksperta w głośnym konflikcie, jaki dotknął przemysł metalurgiczny w sprawie 35 – godzinnego tygodnia pracy. Od 1 listopada 1991 r. do 31 marca 1996 r. prof. Bernd Rüthers pełnił funkcję rektora Uniwersytetu w Konstancji. Zimą 1998/1999 r. zakończył pracę uniwersytecką i  przeszedł na emeryturę. Od 1996 r. stoi na czele fundacji Demoskopie Allensbach.
Prof. Bernd Rüthers jest autorem 36 monografii oraz blisko 360 rozpraw, szkiców i artykułów naukowych. Za swoją działalność został wyróżniony szeregiem nagród m.in.: Hans – Constantin – Paulßen – Preis (1967), Ludwig – Erhard – Preis (1990), Hanns Martin Schleyer – Preis (1995). Jest także doktorem honorowym Uniwersytetu w Jassach (Rumunia) oraz KUL.


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona
ikona