filozofia.kul.pl

 

Czy wiesz czego nie wiesz o prawach człowieka?
- dr Katarzyna Stępień

 

Warsztaty Czy wiesz, czego nie wiesz o prawach człowieka? nawiązują do najważniejszej ze współczesnych kategorii życia społecznego, jaką są prawa człowieka. Wiedza na ten ludzkich uprawnień dotyka najgłębszych źródeł wiedzy o każdym z nas: kim jesteśmy jako ludzie?, jaki jest sens naszego życia? Czego pragniemy i co możemy osiągnąć? W trakcie warsztatów zwrócimy się o informacje do współczesnej koncepcji praw człowieka. Korzystając z tego swoistego „przewodnika po sprawach najważniejszych” spróbujemy ustalić: kim jest (i czym nie jest) człowiek.

 

 

Arthur Schopenhauer – ostrzeżenie przed optymizmem
– prof. Przemysław Gut

 

Schopenhauer – to niezwykła głębia spojrzenia na człowieka. Podczas naszego spotkania dowiecie się:

  • dlaczego  Schopenhauer był przeciwny wszystkim tym poglądom, które postrzegały człowieka jako istotę z natury dobrą, a życie ludzkie uważały za piękną przygodę?
  • dlaczego sprzeciwił się wierze w postęp moralny człowieka oraz przekonaniu, że możemy uczynić świat bez cierpienia?
  • dlaczego uważał, że nasze życie jest samym cierpieniem i nigdy nie będzie inne?
  • i wreszcie, z jakich powodów wywarł tak rozległy wpływ na literaturę?

 

 

Narnia i filozofia

- prof. Jacek Wojtysiak

 

7-tomowe Opowieści z Narni C.S. Lewisa to nie tylko piękna baśń dla dzieci i alegoria teologiczna, lecz także dzieło filozoficzne. Można w nim odnaleźć obrazowe przedstawienia wybranych problemów starożytnej i współczesnej filozofii. Czytając fragmenty książki, spróbujemy zrekonstruować i wniknąć w te problemy. Zapraszam więc na mentalną wędrówkę do Narni - krainy wartej filozoficznego namysłu.

 

 

Poznaj swój światopogląd!

– dr Jacek Frydrych

 

Zajęcia będą miały na celu:

  1. Zapoznanie uczestników zajęć z pojęciem światopoglądu, z jego strukturą i głównymi typami
  2. Uczestnicy zajęć będą mieli także okazję utrwalić wiadomości dotyczące światopoglądu i dokonać wstępnej identyfikacji światopoglądu własnego

Pierwsza część zajęć to krótka prezentacja dot. pojęcia światopoglądu, jego struktury i rodzajów. Wyróżniam (za Profesorem Jackiem Wojtysiakiem) trzy rodzaje światopoglądu:

  • teistyczny (religijny)
  • humanistyczny (antropocentryczny)
  • scjentystyczny (naukowy)

Dzięki wypełnieniu przygotowanej przeze mnie ankiety można będzie dokonać (samodzielnie) – za pomocą dostarczonego klucza – identyfikacji własnego światopoglądu. Zapraszam na zajęcia!

 

 

Czy Matrix to naprawdę kompletny fałsz?
– mgr Błażej Gębura, mgr Michał Buda 

 

Obraz świata przedstawiony w filmie Matrix stanowi dobre tło dla opowiedzenia sugestywnej i wciągającej historii. Gdy jednak miną napisy końcowe, to możemy odetchnąć z ulgą, bo sądzimy, że nasz codzienny świat nie jest złudzeniem i pozorem. Czy jednak rzeczywiście tak jest? Przyjdź i posłuchaj co na ten temat mają do powiedzenia klasyczni i współcześni filozofowie. Być może Matrix nie jest aż tak daleki od prawdy...?

 

 

Czy może istnieć człowiek bez duszy?
- mgr Paulina Sulenta

 

Osiągnięcia współczesnych nauk przyrodniczych pozwalają żywić nadzieję, że człowiek XXI w. stanie się stwórcą i zdobędzie umiejętność „wytwarzania” ludzi. Czy faktycznie jednak istota ludzka nie różni się niczym od doskonałej maszyny, robota lub manekina i jako taka może zostać „wyprodukowana”? Czy raczej człowiek jest bytem, który dzięki wyjątkowej zasadzie – niematerialnej duszy rozumnej – wyróżnia się w całym świcie przyrody i ma Boskie pochodzenie?

Warsztaty z antropologii filozoficznej pt. „Czy może istnieć człowiek bez duszy?” będą próbą namysłu nad tymi i podobnymi zagadnieniami. W odwołaniu do rozwiązań wypracowanych na gruncie filozofii klasycznej przedstawiona zostanie koncepcja człowieka jako osoby, której niematerialne działania w postaci aktów poznania intelektualnego, miłości, wolności i religijności domagają się wskazania odpowiedniej racji-zasady.

 

 

Dlaczego powinienem raczej coś niż nic, czyli spotkanie z amoralistą - Philem Connorsem z filmu "Dzień Świstaka"
– mgr Maria Pleskaczyńska

 

Czy spotkaliście kiedyś amoralistę – człowieka, który nigdy nie stara się postępować dobrze, któremu na niczym i nikim nie zależy, który nie poczuwa się do żadnych obowiązków moralnych? Zapraszamy na spotkanie z amoralistą – niezbyt groźnym, bo komediowym. Phil Connors, bohater filmu „Dzień Świstaka” znalazł się w sytuacji, w której wszystko mu jedno. Sądzi, że skoro jego świat jest pozbawiony nadziei i sensu, nie ma już niczego, co powinien robić. Więcej – nie ma żadnego powodu, dla którego powinien cokolwiek konkretnego robić. Czy uda się przekonać Phila, że nie ma racji? Zapraszamy do udziału w warsztatach i dyskusji!

 

 

Moralne wyzwania techniki
– mgr Tomasz Łach

 

Punktem wyjścia będzie wystąpienie E. Snowdena (amerykańskiego pracownika NSA), w którym przestrzega świat przed zagrożeniami ze strony współczesnej techniki. W drodze dyskusji będzie omówiona istota tych zagrożeń i zostaną wyłonione społeczne postawy wobec techniki.

Następnie, wraz z uczniami zostanie omówione zagadnienie postępu technicznego i to, czy człowiek ma wpływ na jego kształt i kierunek. W oparciu o sformułowane argumenty podejmie się próbę rozstrzygnięcia tytułowego pytania.

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 08.05.2014, godz. 17:30 - Andrzej Zykubek