przyrodoznawstwo.kul.pl

 

 

Co ma Darwin do miłości, czyli jak ludzie dobierają się w pary?
- mgr Anna Dutkowska

 

Wydawać by się mogło, że dobór partnera, z którym spędza się życie i zakłada rodzinę, to płaszczyzna na której główne reguły dyktowane są przez wzniosłe uczucia i piękną miłość. Proponuję jednak spojrzeć na sprawę z ewolucyjnego punktu widzenia. Skoro reprodukcja jest machiną napędzającą proces ewolucji, to dobór naturalny powinien szczególnie silnie oddziaływać na mechanizmy psychiczne z nią związane. Czy w takim razie możemy mówić o strategiach wyboru współtowarzysza życia, które wytworzyły się przez tysiące lat ewolucji naszego gatunku? Jakie cechy cenimy w naszej drugiej połówce i co ma z tym wspólnego dobór naturalny? Wszystkich tych, którzy ciekawi są żeńskich i męskich preferencji w doborze partnera, powodów dlaczego są one takie, a nie inne oraz... teorii wyjaśniających tzw. „skok w bok” zapraszam na wykład!

 

 

Co mamy w głowie? Mózg, umysł, świadomość, a może duszę?
- dr Justyna Herda

 

Warsztaty poruszają ważny dziś, zarówno z punktu widzenia nauk przyrodniczych, jak i filozofii, problem określenia i wyjaśnienia takich zjawisk, jak umysł i świadomość oraz ich relacji do czynnika materialnego – mózgu.

Razem z uczestnikami postaramy się ustalić czy oprócz mózgu możemy znaleźć coś jeszcze w naszej głowie. Poszukamy również odpowiedzi na istotne pytania, a mianowicie, czy da się określić przestrzenne położenie naszego umysłu? Czy umysł jest tożsamy z duszą? Czy możemy przypuszczać, że dusza znajduje się w głowie? Czy można żyć bez świadomości?

Zapraszam na fascynującą podróż do wnętrza naszej mózgoczaszki.

 

 

Filozofia przyrody. Cóż to takiego?
– prof. Zenon Roskal

 

W ramach współczesnej filozofii przyrody pojawiają się radykalne koncepcje (m.in. ekofeminizm) mające na celu zmianę tradycyjnego obrazu tej dziedziny filozofii. Przede wszystkim usiłuje się podważyć racjonalistyczną koncepcję filozofii przyrody jako nauki teoretycznej. Według ekofeministek racjonalistyczna filozofia przyrody stanowi fundament teoretyczny instrumentalizacji przyrody i uprzedmiotowienia kobiet. Na warsztatach zostanie w szczególności przedyskutowana teza, zgodnie z którą współczesne koncepcje przyrody zakładane w naukach przyrodniczych są zakorzenione w androcentryczności kultury.

 

 

Nieskończoność w biologii? Jak małe może być to coś, żeby było żywe?
- dr Andrzej Zykubek

 

Każdy z nas ma intuicję podzielności rzeczywistości. W dodatku bardzo często jesteśmy przekonani, że otaczającą nas przestrzeń i czas możemy podzielić na coraz to mniejsze i mniejsze jednostki, ułamki nanosekund, pikometrów etc. I tak w nieskończoność… Okazuje się jednak, że z punktu widzenia fizyki teoretycznej dyskusja o czasie i przestrzeni poniżej tzw. wymiarów Plancka – czasu Plancka i długości Plancka - traci sens. A zatem i czasu, i przestrzeni nie możemy dzielić w nieskończoności. Tu zawodzi nas intuicja. Istnieją, nieco abstrakcyjne dla nas, „minimalny” czas i długość.

 

A jak to jest w przypadku organizmów żywych? Jak daleko możemy zejść „w dół” w rozmiarach liniowych komórek? Czy również istnieją najmniejsze komórki, najmniejsze genomy (jeśli tak, jakie są ich przykłady)? Czy istnieje realna granica między tym co żywe, a nieżywe? I wreszcie co musi zawierać „to coś”, aby mogło zostać uznane za obiekt żywy?

 

 

Twoja prezentacja nie musi być nudna! Zrób PREZI!
- mgr Anna Starościc

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 08.05.2014, godz. 09:57 - Andrzej Zykubek