retoryka.kul.pl

Metody radzenia sobie ze stresem podczas wystąpień publicznych
– Jacek Czerwiński

 

Zadanie warsztatu jest zaprezentowanie w praktyce kilku ćwiczeń, które w prosty sposób pomogą każdemu skutecznie poradzić sobie ze szkodliwym stresem i lepiej prezentować swoje umiejętności.

 

 

Sztuka autoprezentacji
– mgr Joanna Kiereś-Łach

 

Autoprezentacja, a więc – w potocznym rozumieniu - sposób, w jaki przedstawiamy siebie innym osobom, jest czymś ogromnie ważnym nie tylko w sytuacjach zawodowych czy formalnych, ale również na co dzień. Każdy z nas na rozmaite sposoby próbuje zbudować swój wizerunek. Niestety wielokrotnie zdarza się, że zapominając o autentyczności i naturalności, gramy przed innymi osobami kogoś, kim tak naprawdę nie jesteśmy, a co więcej – kogoś, kogo sami nie lubimy. Niezwykle częstym zjawiskiem jest również dokonywanie oceny na podstawie tzw. pierwszego wrażenia, które choć niezwykle istotne w kontaktach międzyludzkich, to jednak bywa zawodne i złudne. Sztuka autoprezentacji, w dużej mierze wsparta na antycznej zasadzie decorum (stosowności) oraz zasadzie „złotego środka”, ma pomóc w zachowaniu równowagi pomiędzy autentycznością i naturalnością a pewnymi społecznymi oczekiwaniami i zasadami savoir vivre – niezwykle ważnymi choć niestety często lekceważonymi i uważanymi za relikt poprzedniej epoki.

 

Celem warsztatów jest wspólne wyodrębnienie i nazwanie takich sposobów autoprezentacji, które nie tylko pomogą w nawiązywaniu kontaktów i zdobywaniu przychylności innych osób, ale również sprawią, że osoba je znająca poczuje się swobodniej oraz pewniej i nie będzie musiała wchodzić w rolę, która sprowadza się do jednorazowego przywdziania maski. Autoprezentacja w swym potocznym rozumieniu, a więc sposób przedstawienia siebie, jest w istocie jedynie końcowym etapem całego procesu, który nade wszystko polega na nieustanej pracy nad sobą i wymaga umiejętności właściwego określania celów, które chce się osiągnąć.

 

 

Retoryka i perswazja audiowizualna
– dr Artur Mamcarz-Plisiecki

 

Bombardują nas codziennie setki ruchomych obrazów. A każdy z nich nie tylko ma skoncentrować na sobie uwagę. Jego celem jest przede wszystkim zdobycie naszej świadomości. Łacińskie, znane z retoryki, słowo „captatio” dobrze zabiegi te opisuje. Skaptować, to przecież upolować, schwytać, usidlić, także pozyskać, zjednać bądź zniewolić. Tak! – większość przekazów multimedialnych pociąga nas, zachwyca, wzrusza lub inspiruje. Trzeba więc nieustannie zastanawiać się jak to się dzieje. Co sprawia, że w tym samym czasie miliony Polaków leją łzy nad losem filmowej Hanki Mostowiak, pragną nowego telewizora bądź z sympatią (albo niechęcią) myślą o określonym polityku.

Będziemy analizować dzieła audiowizualne w oparciu o retorykę klasyczną. Opisane bowiem przez nią reguły posługiwania się słowem i gestem stosuje się i dziś w mediach elektronicznych oraz w wielu innych dziedzinach życia społecznego, jak: polityka, reklama czy public relations.

 

Retoryka uczy nas, jak czytać i analizować każde dzieło (także multimedialne), które posiada jakąś treść, ma pewną kompozycję oraz używany jest w nim określony styl. I tak – w wybranych spotach reklamowych czy fragmentach filmów możemy analizować:

  1. wizualizację świata, czyli to w jaki sposób, przy pomocy obrazów opowiadana jest nam historia (główne wątki, motywy, schematy myślowe, filmowe strategie narracyjne),
  2. sposoby organizowania uwagi odbiorców (ekspozycja – konflikt – rozwiązanie),
  3. „język” i „gramatykę” filmu (sceny, sekwencje, światło, dźwięk, scenografia, aktorstwo, środki stylistyczne, montaż i inne).

W ograniczonej czasowo prezentacji multimedialnej wszystkich mechanizmów oczywiście nie będziemy w stanie prześledzić. Mamy jednak nadzieję, że ukazane zostaną te najistotniejsze, które sprawiają, że rzeczywistości „ruchomych obrazów” dajemy się często porwać.

 

 

Warsztaty z technik zapamiętywania
– dr Imelda Chłodna

  • Warsztaty mają na celu rozwój umiejętności skutecznego uczenia się i zapamiętywania.
  • Zaprezentowane zostaną techniki skutecznego zapamiętywania, których celem jest porzucenie mechanicznego uczenia się i zapamiętywanie z wykorzystaniem wyobraźni i całego potencjału mózgu (zdolności zapamiętywania wykorzystywanych przez prawą i lewą półkulę mózgu).
  • Omówione zostaną główne prawa funkcjonowania pamięci, etapy zapamiętywania, rodzaje pamięci, główne techniki zapamiętywania (zakładkowa metoda zapamiętywania, łańcuchowa metoda zapamiętywania, technika słów zastępczych) oraz metoda efektywnego robienia notatek (Mapy Myśli). Wiedza zdobyta podczas zajęć pomoże w efektywnym wykorzystywaniu czasu oraz w rozwijaniu inteligencji językowej.

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 16.05.2014, godz. 18:51 - Andrzej Zykubek