PROGRAMY NAUCZANIA

 

Nauka języków obcych w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w oparciu o zamieszczone tu programy prowadzi do osiągnięcia poziomów biegłości językowej określonych w globalnej tabeli osiągnięć według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego: uczenia się, nauczania, oceniania Rady Europy – CEF (Common European Framework of Reference for Languages: learning, teaching, assessment).

 

UWAGA !!! Wszystkie programy zapisane są w plikach PDF

 

Język angielski
Język francuski
Język rosyjski
Język włoski
Język niemiecki
Język grecki
Język łaciński

Wydział Nauk Humanistycznych
Kurs na poziomie początkującym (Filologia Angielska, Filologia Germańska, Filologia Polska, Filologia Romańska) Kurs na poziomie początkującym (Filologia Germańska, Filologia Niderlandzka, Historia sztuki)

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Kurs na poziomie początkującym (Administracja, Prawo) Kurs na poziomie początkującym (Administracja, Prawo, Prawo Kanoniczne)

Wydział Teologii

Kurs na poziomie początkującym (Muzykologia, Teologia kurs B) Kurs na poziomie początkującym (Teologia kurs B)

Autor: Anna Swęda
Ostatnia aktualizacja: 04.11.2016, godz. 15:09 - Tomasz Flis