Instytut Jana Pawła II KUL

został powołany do istnienia uchwałą Senatu Akademickiego Katolickiego     Uniwersytetu Lubelskiego w dniu 25 VI 1982 r. jako międzywydziałowy   ośrodek tejże uczelni, w celu prowadzenia "studiów nad myślą i dziełem Papieża   Jana Pawła II oraz budowania wspólnoty osób w duchu głoszonej przez Niego nauki Chrystusa" (ówczesny Regulamin Instytutu).  

 

O JANIE PAWLE II » NA STRONACH  K U L

O JANIE PAWLE II » NA STRONACH WYDZIAŁU FILOZOFII

----------------------------------------------------------------

 

•  E T H O S

   

Ukazał się 100. numer kwartalnika ETHOS - 

Filozofia Vaticanum Secundum. W tomie piszą m.in.:   Rocco Buttiglione, kard. Angelo Scola, George Weigel, Tracey Rowland, bp Tadeusz Pieronek,  Karol Klauza, ks. Robert Skrzypczak, Andrzej Grajewski, ks. Jerzy Szymik, ks. Jan Sochoń.

 

-----------------------------------------------------------------------------

 W INSTYTUCIE JANA PAWŁA II PRZYGOTOWANO PONAD 100 KSIĄŻEK

-----------------------------------------------------------------------------

 

•  "DZIEŁA ZEBRANE" Tadeusza Stycznia SDS

    (t. I, II oraz III. - następne w przygotowaniu)

 

           

                                                                                                                                                                                 

-----------------------------------------------------------------------------

  

•  S E R I A

    PAPIEŻA WOJTYŁY POSŁUGA MYŚLENIA

 

        

 

                                                                         

---------------------------------------------------------------------------

  

 

                                                                      

Nasza gablota z częścią publikacji - Collegium Ioannis Pauli II, drugie piętro     

 

-------------------------------------------------------------        

 

  Wybrane publikacje ks. prof. Tadeusza Stycznia SDS (BU KUL)              

 

 

                               

 

 


 

 

Autor: Edward Ferenc
Ostatnia aktualizacja: 09.10.2016, godz. 00:55 - Andrzej Zykubek