Instytut Jana Pawła II prowadzi studia w szczególności nad następującymi problemami:

- nienaruszalnością ludzkiego życia
- godnością małżeństwa i rodziny
- niezmiennością i powszechnością norm moralnych
- kwestii dotyczącymi etyki społecznej.

Profil działalności Instytutu został zatwierdzonym przez Senat KUL w dniu 24 X 1982 r.

2mSwoje zadania Instytut realizuje poprzez działalność naukowo-badawczą, naukowo-dydaktyczną, a także wydawniczą. Składają się na nią przede wszystkim: organizowanie specjalnych konwersatoriów i sympozjów, prace archiwalno-dokumentacyjne pontyfikatu, wydawanie kwartalnika "Ethos" oraz innych publikacji, podejmowanie różnych akcji o charakterze formacyjnym.

 

 

 

 

 

[Więcej: Ks. prof. T. Styczeń: Człowiek w ujęciu Jana Pawła II podstawową dyrektywą programowania pracy Instytutu Jana Pawła II PU nr 4(78) 2002]

Autor: Edward Ferenc
Ostatnia aktualizacja: 17.08.2016, godz. 11:37 - Tomasz Górka