Instytut Jana Pawła II KUL

został powołany do istnienia uchwałą Senatu Akademickiego Katolickiego     Uniwersytetu Lubelskiego w dniu 25 VI 1982 r. jako międzywydziałowy   ośrodek tejże uczelni, w celu prowadzenia "studiów nad myślą i dziełem Papieża Jana Pawła II oraz budowania wspólnoty osób w duchu głoszonej przez Niego nauki Chrystusa" (ówczesny Regulamin Instytutu).  

 

 

---------------------------------------------------------------

Dyrektor Instytutu Jana Pawła II KUL o wartości nauczania Jana Pawła II, sposobach na dotarcie do młodych z papieskim przesłaniem, szczegółach planowanej na październik konferencji oraz innych ważnych i ciekawych aspektach działalności Instytutu.

https://www.ekai.pl/ks-prof-marek-slomka-jak-dzis-mowic-o-papiezu/

----------------------------------------------------------------

 

Instytut Jana Pawła II KUL 9 grudnia 2022 roku świętował 40-lecie istnienia. Obchody składały się z dwóch części. Pierwsza część (przedpołudniowa) miała formę ogólnopolskiej konferencji naukowej, zatytułowanej O potrzebie filozofii człowieka. W 40-lecie Instytutu Jana Pawła II KUL, podczas której odbyły się dwie dyskusje panelowe inspirowane tekstem ks. prof. Tadeusza Stycznia SDS - założyciela i wieloletniego dyrektora Instytutu - pt. "Metoda antropologii filozoficznej w Osobie i czynie kardynała Karola Wojtyły", w których wzięli udział badacze z różnych ośrodków naukowych w Polsce oraz z zagranicy. Natomiast część popołudniowa miała charakter wspomnieniowy z udziałem byłych pracowników oraz przyjaciół naszego Instytutu. Obchody zwieńczyła Msza Święta sprawowana w kościele akademickim KUL.

Zachęcamy do zapoznania się z relacjami z tego wydarzenia:

https://lublin.tvp.pl/64998683/40lecie-instytutu-jana-pawla-ii

https://radio.lublin.pl/2022/12/40-lecie-osrodka-badan-nad-mysla-jana-pawla-ii/

https://kurierlubelski.pl/instytut-jana-pawla-ii-kul-obchodzi-40lecie-istnienia/ar/c1-17115933

https://www.kul.pl/40-lecie-instytutu-jana-pawla-ii-o-potrzebie-filozofii-czlowieka-konferencja,art_101238.html

 

 

-----------------------------------------------------------------------------

 

O JANIE PAWLE II » NA STRONACH  K U L

O JANIE PAWLE II » NA STRONACH WYDZIAŁU FILOZOFII

----------------------------------------------------------------

 

•  E T H O S

   

Ukazał się 140. numer kwartalnika ETHOS zatytułowany Ku interpretacji wolności. W tomie piszą m.in.:   Marek Szulakiewicz, ks. Lech Wołowski, Marek M. Dziekan, Katarzyna Gutkowska-Ociepa, Agnieszka Lekka-Kowalik, Larys Lubowiecki, Jacek Breczko.

 

-----------------------------------------------------------------------------

 W INSTYTUCIE JANA PAWŁA II PRZYGOTOWANO PONAD 100 KSIĄŻEK

-----------------------------------------------------------------------------

 

•  "DZIEŁA ZEBRANE" Tadeusza Stycznia SDS

   

 

           

                                                                                                                                                                                 

-----------------------------------------------------------------------------

  

•  S E R I A

    PAPIEŻA WOJTYŁY POSŁUGA MYŚLENIA

 

        

 

                                                                         

---------------------------------------------------------------------------

  

 

                                                                      

Nasza gablota z częścią publikacji - Collegium Ioannis Pauli II, drugie piętro     

 

-------------------------------------------------------------        

 

             

 

 

                               

 

 


 

 

Autor: Edward Ferenc
Ostatnia aktualizacja: 16.08.2023, godz. 11:46 - Natalia Gondek