INSTYTUT JANA PAWŁA II
Konwersatorium myśli Karola Wojtyły - Jana Pawła II


Konwersatoria mają charakter międzywydziałowych dydaktycznych zajęć uniwersyteckich, adresowanych zarówno do pracowników naukowych i studentów KUL, jak też innych uczelni oraz zainteresowanych osób spoza środowisk akademickich Lublina (np. lekarskich, prawniczych). Sprowadzają się one do wygłoszenia przewidzianego planem referatu i następującej po nim dyskusji. Spotkania konwersatoryjne (regularnie od lutego 1984 r.), przeprowadzane w rytmie roku akademickiego, organizowano najpierw co tydzień; natomiast od października 1989 r. odbywają się one jeden raz w miesiącu, lecz o wydłużonym czasie trwania (ok. 2 godz.). W zależności od podejmowanej tematyki uczestniczy w nich od około 20 do 50 osób. Zgodnie z zamysłem inicjatorów stanowią one całoroczne przygotowanie i wprowadzenie w problematykę sympozjów lub sesji naukowych, które Instytut urządza zazwyczaj pod koniec bieżącego lub na początku kolejnego roku akademickiego.

 

KONWERSATORIUM MYŚLI KAROLA WOJTYŁY - JANA PAWŁA II
 

Autor: Tomasz Górka
Ostatnia aktualizacja: 05.10.2020, godz. 11:29 - Tomasz Górka