O Wydawnictwie

Wydawnictwo KUL powstało w marcu 2002 roku w miejsce Redakcji Wydawnictw KUL, która z Uczelnią związana była od 1957 roku. Kontynuując działalność wydawniczą RW KUL publikuje dzieła naukowe: monografie, rozprawy doktorskie i habilitacyjne z zakresu teologii, filozofii, humanistyki, nauk społecznych i prawa, a także nauk matematyczno-przyrodniczych.
 

Wydawnictwo KUL uczestniczy w Targach Książki, Sympozjach i Konferencjach Naukowych. W ramach akcji promocyjno-reklamowej organizuje wystawy nowości wydawniczych oraz spotkania z autorami.

 

Od początku roku 2015 Wydawnictwo KUL, oprócz tradycyjnych publikacji papierowych, oferuje swoje publikacje w wersji elektronicznej.

Autorów i redaktorów, zainteresowanych tą formą dystrybucji, prosimy o kontakt z Wydawnictwem

(tel. 81 45 45 678, e-mail: wydawnictwo@kul.lublin.pl).

 

Publikacje Wydawnictwa KUL można nabyć w siedzibie Wydawnictwa
(ul. Konstantynów 1H, 20-708 Lublin), w Księgarni Uniwersyteckiej Fundacji Rozwoju KUL (Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin), w księgarniach katolickich i naukowych w całym kraju oraz za pośrednictwem księgarni internetowej:

Księgarnia Internetowa Wydawnictwa KUL https://wydawnictwo.kul.pl/

Realizujemy również zamówienia listowne, telefoniczne oraz pocztą elektroniczną: handlowy@wydawnictwokul.lublin.pl


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona