Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II jest członkiem:

LogoTop_2.jpg

 

 

Międzynarodowej Federacji Uniwersytetów Katolickich (FIUC)

 

 

top_logo_195

 

 

 

Stowarzyszenia Uniwersytetów Europejskich (EUA)

 

 

fucelogo_2.jpg

 

 

Federacji Uniwersytetów Katolickich Europy (FUCE)

 

logotipo_observatory_160

 


oraz Sygnatariuszem Magna Charta Universitatum

 

 

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 02.10.2012, godz. 13:46 - Liliana Kycia