ARTYKUŁY


Adam J. Sobczyk, Świętość życia kapłańskiego w XIX wieku we Francji w oparciu o przykład św. Jana Vianneya, na podstawie nauczania Sługi Bożego ks. Jana Berthier

 The holiness of the priestly life in France in the 19th century by the example of St. John Mary Vianney in the teaching of Servant of God John Berthier

 

Ks. Henryk Wejman, Powołanie do świętości a postawa miłosierdzia

The vocation to holiness and the attitude of mercy

 

Lucia Abignente, Vita trinitaria e relazioni fraterne. Una riflessione alla luce del pensiero di Chiara Lubich

Trinitarians life and fraternal relations. Reflections in the light of the thought of Chiara Lubich

 

Waldemar Seremak SAC, Orędzie Miłosierdza Bożego powierzone św. Faustynie jako źródło nadziei dla współczesnego swiata

 The Message of Divine Mercy Entrusted to St. Faustina as the Source of Hope for the Contemporary World

 

Ks. Jan Machniak, La infancia espiritual como traido caracteristico de la experiencia sobre la Divina Miscericordia en el Diario de la Santa Hermana Faustina Kowalska

The Experience Divine Mercy according to the Diary of Saint Faustina Kowalska

 

Ks. Jerzy Misiurek, Chrystus w duchowości bł. Marii Angeli Truszkowskiej

Christ in the spirituality of Blessed Mary Angela Truszkowska

 

Zofia Pałubska, Naśladowanie Jezusa Chrystusa według Świętej Urszuli Ledóchowskiej

Following Jesus Christ according to St. Urszula Ledóchowska

 

Ks. Ryszard Groń, Aelred z Rivaulx cysterski Doktor Miłości

Aelred of Rievaulx – the Cistercian Doctor of Charity

 

Stanisław T. Zarzycki SAC, La caratteristica del desiderio apostolico di San Vincenzo Pallotti Characteristics of the apostolic desires of St. Vincent Pallotti

 

Ks. Walerian Słomka SAC, Duchowe biesiady ze świętym wychowawcą – Zygmuntem Szczęsnym Felińskim

Spiritual Feasts with the Saint Tutor – Zygmunt Szczęsny Feliński

 

Ks. Edward Walewander, Zakonotwórcza misja Kolumby Białeckiej (1838-1887) i duchowe znaczenie jej imienia

The Order-Making Mission of Kolumba Białecka (1838-1887) and the Spiritual Significance of Her Name

 

Ks Jan Miczyński, Il Direttore spirituale come persona discernente. Studio sulla base della moderna litteratura teologica italiana

The spiritual guide as a person discerning. A study based on contemporary Italian theological literature

 

Anastazja Seul, Niech zstąpi Duch Twój… Stylistyczno-teologiczna analiza homilii Jana Pawła II (Warszawa, 2 czerwca 1979)

 May Your Spirit Come Down… a Stylistic and Theological Analysis of John Paul II’s Homily (Warszawa, 2 June 1979)

 


SPRAWOZDANIA


Ks. Jarosław M. Popławski, Sprawozdanie z działalności Instytutu Teologii Duchowości KUL w roku akademickim 2008/2009


Ks. Jan K. Miczyński, Św. Paweł Apostoł i jego dzieło. XXXIII Dni Duchowości w KUL


Ks. Marek Chmielewski, Teresa Paszkowska, Ks. Jarosław M. Popławski, Stanisław T. Zarzycki SAC, Prace dyplomowe obronione w Instytucie Teologii Duchowości KUL

 


RECENZJE


Elżbieta Matulewicz, Miłosierdzie Boże w  charyzmacie Zgromadzenia Księży Marianów (Ks. Marek Chmielewski)


Antoni J. Nowak OFM, Osoba – fakt i tajemnica (Teresa Paszkowska)


Stanisław T. Zarzycki SAC, Rozwój życia duchowego i afektywność. Studium na podstawie pism św. Franciszka Salezego (Ks. Jarosław M. Popławski)


Ks. Jerzy Misiurek, Matka Boża w dziejach duchowości katolickiej (Zofia Pałubska)


Ks. Adam Rybicki, Lew i Baranek. O duchowości mężczyzny (Zofia Pałubska)


Kathryn Spink, Cud, przesłanie i historia. Jean Vanier i Arka, tłum. Dagmara Waszkiewicz (Marek Cul OP)


Richard J. Foster &Gaile D. Beebe, Longing for God. Seven Paths of Christian Devotion (W tęsknocie za Bogiem. Siedem dróg chrześcijańskiej pobożności)(Ks. Ryszard Groń)

Początek strony

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 29.02.2012, godz. 09:18 - Ewa Zięba