Aktualności

21st-Century Literature and the Holocaust. CoHLIT-21 #PL Seminar

21st-Century Literature and the HolocaustUniwersytet w Antwerpii, Bar Ilan University i Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zapraszają na seminarium w ramach projektu "21st-Century Literature and the Holocaust. A Comparative and Multilingual Perspective". Seminarium odbędzie w dniach 29-30 września w Bramie Grodzkiej - Teatrze NN w Lublinie.

To część projektu komparatystycznego realizowanego przez belgijsko-izraelsko-polskie konsorcjum badawcze. Zespołem badawczym, składającym się z trzynastu naukowców reprezentujących uniwersytety w Polsce, Stanach Zjednoczonych, Belgii oraz Izraelu – badaczy literatury najnowszej w językach: polskim, hebrajskim, niemieckim, angielskim, rosyjskim i niderlandzkim, kieruje prof. Sławomir Jacek Żurek, Kierownik Pracowni Literatury Polsko-Żydowskiej KUL oraz Dyrektor Międzynarodowego Ośrodka Badań nad Historią i Dziedzictwem Kulturowym Żydów Europy Środkowej i Wschodniej.