26 (2016), nr 2

SPIS TREŚCI

Spis treści (PDF)

 

ARTYKUŁY

 

Prawo

 

Remigio Beneyto Berenguer

El futuro de los Acuerdos entre el Estado Español y la Santa Sede. Asuntos juridicos (según los programas de los partidos politicos a las elecciones generales del 2015)
Przyszłość układów zawartych przez Hiszpanię ze Stolicą Apostolską. Zagadnienia prawne (według programów partii politycznych na wybory generalne w 2015 r.)

The Future of Agreements Concluded by Spain with the Holy See. Legal Issues (According to the Programs of Political Parties on the General Elections in 2015) [SUMMARY]

 

» Pełny tekst (PDF)

 

Aneta Biały

Podatek akcyzowy a wewnątrzwspólnotowe nabycie pojazdu w praktyce organów podatkowych i sądów administracyjnych w Polsce (wybrane aspekty)

Excise Tax on the Intra-Community Acquisition of the Vehicle in the Tax Authorities Practice and Administrative Courts in Poland (Selected Aspects) [SUMMARY]

 

» Pełny tekst (PDF)

 

Michalina Duda-Hyz

Wygrane w grach hazardowych w polskim podatku dochodowym od osób fizycznych

Winnings from Gambling Games in Polish Personal Income Tax [SUMMARY]

 

» Pełny tekst (PDF)

 

Józef Krukowski

Państwo polskie a Kościół katolicki w ujęciu historycznym

The Polish State and the Catholic Church in Historical Development [SUMMARY]

 

» Pełny tekst (PDF)

 

Prawo kanoniczne

 

Wiesław Kraiński

Uprawnienia Kościoła katolickiego w odniesieniu do małżeństw niekatolików

The Rights of the Catholic Church in Relation to Marriages of Non-Catholics [SUMMARY]

 

» Pełny tekst (PDF)

 

Andrzej Pastwa

Peritus peritorum czy iudex peritorum? Uwagi o pozycji sędziego w dialogu z biegłym (kan. 1095)

Peritus Peritorum or Iudex Peritorum? Remarks on the Role of a Judge in the Dialog with a Legal Expert (Can. 1095) [SUMMARY]

 

» Pełny tekst (PDF)

 

Tomasz Rozkrut

Czy drugi wyrok w procesie małżeńskim jest konieczny?

Is Second Judgement in the Marriage Annulment Procedure Necessary? [SUMMARY]

 

» Pełny tekst (PDF)

 

Mirosław Sitarz

Zadania mediów w realizacji misji nauczycielskiej Kościoła w Polsce

Media Tasks in the Realization of the Teaching Mission of the Church in Poland [SUMMARY]

 

» Pełny tekst (PDF)

 

Administracja

 

Bronisław Sitek

Austriacka Prokuratoria Skarbu (Finanzprokuratur) cz. I: Historia i struktura Urzędu

Austrian State Treasury Solicitor's Office (Finanzprokuratur) 1st Part: History and Structure of the Office [SUMMARY]

 

» Pełny tekst (PDF)

 

RECENZJE

 

Tomasz Sienkiewicz, Pozwolenie w ochronie zabytków, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013 (Waldemar Bednaruk)

 

» Pełny tekst (PDF)

Autor: Marek Smarzewski
Ostatnia aktualizacja: 18.12.2016, godz. 17:02 - Marek Smarzewski