Aktualności

90. rocznica podpisania Traktatu Wersalskiego

25 maja br. w Auli im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego odbędzie się konferencja naukowa pt. Polska uznana przez Świat! 90. rocznica podpisania Traktatu Wersalskiego.

W 2009 r. przypada 90. rocznica podpisania przez Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego Traktatu Wersalskiego - układu pokojowego kończącego I wojnę światową, który po latach niewoli przywrócił Polskę do grona Wolnych Narodów Europy.
Traktat podpisany 28 czerwca 1919 r. przez Niemcy, mocarstwa Ententy oraz państwa sprzymierzone i stowarzyszone, został zawarty podczas paryskiej konferencji pokojowej, trwającej od 18 stycznia 1919 r. do 21 stycznia 1920 r. Brało w niej udział 27 zwycięskich państw. Na mocy Traktatu Polska, reprezentowana przez Ignacego Paderewskiego i Romana Dmowskiego, została oficjalnie uznana przez społeczność międzynarodową. Traktat wprowadził na mapę polityczną Europy niepodległe państwo polskie, określił jego granice od strony Niemiec i Czechosłowacji, oraz stworzył podstawy do obrony i walki o granice na wschodzie, o suwerenność i tożsamość narodową Polaków.

Program:

9.30 Otwarcie
10.00 Inscenizacja z paryskiej konferencji pokojowej, przygotowana przez uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Lublinie

10.20 Sesja historyczna (część I):
prof. dr hab. Mieczysław Wieliczko, Kształtowanie opinii międzynarodowej w sprawie Polski w dobie konferencji pokojowej w Paryżu
dr Marek Białokur, Sprawa polska na forum paryskiej konferencji pokojowej w szkolnej edukacji historycznej
prof. dr hab. Jan Konefał, Józef Haller - „błękitny” generał i jego armia

11.50 Film dokumentalny TVP Opole - Roman Dmowski - niedokończona kariera

12.15 Jan Engelgard - Nieznana kolekcja Romana Dmowskiego w Muzeum Niepodległości

12.45 - 14.00 Przerwa

14.00 Koncert muzyki Ignacego Jana Paderewskiego w wykonaniu Ewy Szałek

14.20 Sesja historyczna (część II):
dr hab. Henryk Lisiak, Działalność Ignacego Jana Paderewskiego na konferencji pokojowej w Paryżu, kwiecień - czerwiec 1919 r.
prof. dr hab. Ewa Maj, Maurycy Zamoyski - polityk i dyplomata
prof. dr hab. Wiesław Śladkowski, Francja wobec spraw polskich na konferencji paryskiej
dr hab. Mieczysław Ryba, Działania dyplomatyczne Romana Dmowskiego w latach 1918 - 1919

16.30 Zakończenie

Imprezy towarzyszące:
Wystawa ze zbiorów Muzeum Niepodległości w Warszawie: Powrót Polski na mapę. Traktat Wersalski 1919
(Hol Gmachu Głównego KUL, 25 - 29 maja br.)

Patronat honorowy:
prof. dr hab. Józef Fert, Prorektor KUL

Organizatorzy:
Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział Okręgowy w Lublinie
Akademicki Klub Myśli Społeczno-Politycznej „Vade Mecum”

Współorganizatorzy:

Katedra Historii Ruchów Społeczno - Politycznych XIX i XX wieku
Katedra Historii Systemów Politycznych XIX i XX wieku

Partnerzy:
Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Lublinie
Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Lublinie
Muzeum Niepodległości w Warszawie

autor informacji: Tomasz Rzymkowski, Akademicki Klub Myśli Społeczno-Politycznej „Vade Mecum”