mgr Agnieszka Żmuda

Doktorantka w Pracowni Literatury Polsko-Żydowskiej KUL

 

 

 

 

e-mail: zmudaaga@wp.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 03.12.2015, godz. 12:57 - Agnieszka Karczewska