2014

  • Konferencja „Oblicza wojny w kulturze” (Kraków 10.10.2014 r.), referat: Obraz wojny i Zagłady w polskiej literaturze najnowszej kierowanej do dzieci i młodzieży;

2013

2012

  • Wykład otwarty rabina Sachy Pecarica Czy Torę można czytać po polsku? Co jest istotą Midrasza? (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 18.01.2012 r.)

2011

  • Wykład otwarty prof. Anny Frajlich (Columbia University) Czesław Miłosz. Lekcje. Prywatny hołd (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 9.06.2011 r.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Agnieszka Karczewska
Ostatnia aktualizacja: 28.12.2015, godz. 22:47 - Agnieszka Karczewska