Studia licencjackie z filologii polskiej

(2008-2011)

 

Wydział Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Tytuł licencjata

(2011)

na podstawie pracy: Huculskie obrzędy okresu Bożego Narodzenia w Prawdzie Starowieku Stanisława Vincenza, napisana pod kierunkiem dr Moniki Szabłowskiej-Zaremby, recenzent dr Magdalena Marzec-Jóźwicka

 

Studia magisterskie z filologii polskiej (2011-2013)

 

Wydział Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Mgr filologii polskiej (2013) 

na podstawie pracy: Portret wygnanej w wierszach Anny Frajlich napisana pod kierunkiem prof. dra hab. Sławomira Jacka Żurka, recenzent dr Anna Jeziorkowska-Polakowska

 

Studia doktoranckie

(2013-)

 

Wydział Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II 

 

 

 

 

 

Autor: Agnieszka Karczewska
Ostatnia aktualizacja: 28.12.2015, godz. 22:47 - Agnieszka Karczewska