Zarządzeniem Rektora KUL z 28 stycznia 2021 utworzona została Akademia Nowoczesnych Mediów i Komunikacji KUL

 

Strukturę Akademii stanowią:

  • Zespół Promocji;
  • Zespół Prasowy;
  • Uniwersyteckie Centrum Medialne;
  • Zespół Ekspertów KUL;
  • Zespół Szkoleń i Warsztatów Zewnętrznych;
  • Zespół Planowania Dydaktyki i Metodologii;
  • Międzywydziałowy Zespół ds. Komunikacji i Promocji;
  • Koordynator ds. Komunikacji i Promocji Międzynarodowej;
  • Studencki Zespół Medialny.

 

Zgodnie z zarządzeniem likwidacji uległy Uniwersytet Otwarty KUL oraz Dział Komunikacji, a Uniwersyteckie Centrum Medialne weszło w skład Akademii. 

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 16.02.2021, godz. 11:42 - Leszek Wojtowicz