O nas

Zarządzeniem Rektora KUL z 28 stycznia 2021 utworzona została Akademia Nowoczesnych Mediów i Komunikacji KUL

Do zadań Akademii Nowoczesnych Mediów i Komunikacji KUL należy w szczególności:

 1. organizowanie i prowadzenie zajęć praktycznych dla studentów KUL;
 2. inicjowanie i prowadzenie działań związanych z komunikacją i promocją KUL, w tym komunikacją międzynarodową;
 3. obsługa medialna poszczególnych jednostek KUL;
 4. oferowanie szkoleń i warsztatów kierowanych do instytucji, firm, organizacji, stowarzyszeń i osób prywatnych;
 5. oferowanie programów dydaktycznych dla młodzieży i seniorów;
 6. realizowanie warsztatów i zajęć w ramach projektów edukacyjnych KUL;
 7. realizowanie programów badawczo-naukowych;
 8. przygotowywanie programów kierowanych do mediów dot. wspólnych działań w zakresie podnoszenia jakości przekazu, wymiany treści, oferty biznesowej, projektów;
 9. doradztwo medialne dla instytucji;
 10. redagowanie „Przeglądu Uniwersyteckiego”;
 11. organizowanie wydarzeń i uroczystości uniwersyteckich z udziałem Rektora KUL;
 12. promowanie nauczania św. Jana Pawła II.

Pracę ANMiK koordynuje Kolegium ds. Komunikacji, Promocji i Mediów, w składzie:

 • dr hab. Ewa Trzaskowska, prof. KUL – Prorektor KUL ds. kształcenia,
 • dr hab. Agnieszka Łukasik-Turecka, prof. KUL – Dyrektor Instytutu Nauk o Polityce i Administracji,
 • dr hab. Justyna Szulich-Kałuża, prof. KUL – Dyrektor Instytutu Dziennikarstwa i Zarządzania,
 • dr hab. Michał Wyrostkiewicz, prof. KUL – Rzecznik prasowy KUL,
 • ks. dr Filip Krauze – Pełnomocnik Rektora KUL ds. kontaktów międzynarodowych oraz współpracy z uczelniami katolickimi,
 • dr hab. Robert Szwed – Kierownik Katedry Kultury Medialnej,
 • mgr Tomasz Tokarski – Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju KUL.

Szczegółowe zasady działania Kolegium określa Pełnomocnik Rektora KUL ds. komunikacji i promocji, po akceptacji Rektora KUL.


Wszelkie sprawy prosimy zgłaszać, w miarę możliwości, przez system zgłoszeń na platformie e-kul:
e.kul.pl/zgłoszenia/nowe zgłoszenie
Adresat: Akademia Nowoczesnych Mediów i Komunikacji
Kategoria: fotograf, UCM, grafik, organizacja uroczystości, materiały promocyjne, strona internetowa itp.

W związku z wykonywaniem przez Dział zadań na rzecz całej społeczności uniwersyteckiej prosimy o zgłaszanie potrzeby ich wykonania z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem (w przypadku grafika oraz materiałów filmowych z trzytygodniowym wyprzedzeniem). W przeciwnym wypadku nie możemy zagwarantować, że zdołamy wykonać je w terminie.

Zgodnie z zarządzeniem likwidacji uległy Uniwersytet Otwarty KUL oraz Dział Komunikacji, a Uniwersyteckie Centrum Medialne weszło w skład Akademii. 


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona