asf_logo_2_400

Akademickie Studio Filmowe powstało w latach 80-tych. Z początku funkcjonowało przy NZS i DKF, jednak z czasem przekształciło się w samodzielną agendę uniwersytecką.

 

Od 1992 r. ASF działało na KUL na zasadach Amatorskiego Klubu Filmowego, zrzeszając studentów uczelni lubelskich zainteresowanych realizacją własnych filmów.

 

Działalność polegała na prowadzeniu technicznych zajęć warsztatowych, podczas których członkowie dzielili się wiedzą oraz twórczymi pomysłami. Jedna z form aktywności była archiwizacja wydarzeń na KUL oraz tworzenie kronik akademickich z Akademicką Kroniką Filmową KUL.

 

Oprócz strony praktycznej ASF zajmowało się także teorią filmu: od 1994 r. działał przy ASF Dyskusyjny Klub Filmowy, którego spotkania stworzyły tradycję “filmowych czwartków”. Organizowane były też otwarte projekcje, których celem było przybliżenie widzom kina niezależnego i amatorskiego. Starano się stwarzać możliwość spotkania oraz dyskusji z twórcami pokazywanych filmów.

 

Akademickie Studio filmowe angażowało się również w organizację większych imprez kulturalnych. Jedna z ciekawszych to International Independent Movie Makers Festiwal Lublin, którego reaktywacja odbyła się w 2008 roku. Służyć miała ona rozwijaniu kontaktów i wielostronnej wymianie doświadczeń między filmowcami-amatorami, studentami oraz wszystkimi osobami biorącymi czynny i bierny udział we wszelkiej działalności kulturalnej.

 

Klub prowadził także współpracę międzynarodowa. Członkowie mieli okazję uczestniczenia w międzynarodowym festiwalu YEFF (Young European Film Forum For Culture Diversity) w Paryżu oraz w warsztatach filmowych w Lille, europejskim projekcie SHOOT! YOUR IDENTITY w Serbii, czy reprezentowaniu KUL oraz ASF na 31. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Gotenborgu.

Autor: Tomasz Gabłoński
Ostatnia aktualizacja: 03.03.2017, godz. 12:04 - Piotr Lewandowski