1. BEETHOVEN CLASSIC 4 (NCN)

 

Konkurs dwustronny na polsko-niemieckie projekty badawcze w zakresie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce.

Termin składania wniosków krajowych w systemie ZSUN/OSF upływa 15 grudnia 2020 r. o godzinie 16:00.

Informacje o konkursie: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/beethoven_classic4

 

2. OPUS 20 + LAP (NCN)

 

Konkurs przeznaczony jest dla naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej, którzy planują realizację badań:

- w ramach współpracy Lead Agency Procedure (LAP) – tj. we współpracy z zagranicznymi zespołami badawczymi z Austrii, Czech, Słowenii, Niemiec lub Szwajcarii, które występują równolegle o środki finansowe na realizację tych projektów badawczych do właściwych dla nich instytucji finansujących badania w ramach programów organizowanych we współpracy z NCN w oparciu o procedurę agencji wiodącej;

 

- w ramach współpracy LAP przy dodatkowym udziale partnerów zagranicznych, którzy nie ubiegają się o środki finansowe na ten cel w ramach ogłaszanych przez instytucje partnerskie programów, organizowanych we współpracy z NCN w oparciu o procedurę agencji wiodącej lub z dodatkowym wykorzystaniem wielkich urządzeń badawczych;

 

Termin składania wniosków krajowych upływa 15 grudnia 2020 r. o godzinie 16:00.

Informacje o konkursie: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus20 

 

3. Granty Interwencyjne NAWA

 

Celem programu jest wspieranie współpracy międzynarodowej zespołów badawczych lub mobilności międzynarodowej naukowców, podejmowanej w reakcji na nagłe, ważne, nieprzewidziane zjawiska społeczne, cywilizacyjne i przyrodnicze o konsekwencjach globalnych lub istotnych regionalnie.

Nabór wniosków jest prowadzony w trybie ciągłym do 31 grudnia 2020 roku lub do wyczerpania budżetu programu.

Informacje o konkursie: https://nawa.gov.pl/naukowcy/granty-interwencyjne-nawa

 

4. Europejski Zielony Ład /European Green Deall call (Horyzont 2020)

 

Wnioski na projekty w zakresie badań naukowych i innowacji dotyczące kryzysu klimatycznego i ochrony unikalnych ekosystemów i różnorodności biologicznej w Europie.

Nabór wniosków jest prowadzony w terminie: od 18 września 2020 roku  do 26 stycznia 2021 roku, do godziny 23:59 

Informacje o konkursie: https://ec.europa.eu/info/files/horizon-2020-european-green-deall-call_en

Autor: Iwona Pietrzak
Ostatnia aktualizacja: 18.09.2020, godz. 14:29 - Iwona Pietrzak