Lista projektów obsługiwanych, realizowanych przez DPM:

 

COST Action IS 1301 – New Communities of Interpretation: Contexts, Strategies and Processes of Religious Transformation in Late Medieval and Early Modern Europe; lider projektu: Uniwersytet w Groningen (Holandia)

 

Welfare for improved Social Dimension of Education – WISE Erasmus+; lider projektu: EDUCatt – Ente per il diritto allo studio universitario dell’Università Cattolica (Mediolan, Włochy); partnerzy projektu: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Fondazione ANDISU – Ente per il diritto allo studio e i servizi agli studenti (Mediolan, Włochy), Fondazione CRUI per le Università italiane (Rzym, Włochy), Universitas Studiorum Catholica Croatica – Hrvatsko katoličko sveučilište (Zagrzeb, Chorwacja), Abo Akademi University (Turku, Finlandia)

 

Europejski Uniwersytet Wschodni Erasmus+; lider projektu: Gmina Lublin; partnerzy projektu: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Politechnika Lubelska,  Katolicki Uniwersytet w Rużomberku (Rużomberok, Słowacja), Mykolo Romerio Universitetas (Wilno, Litwa)

 

The bilingual linguistic tools for emergency services of the Polish-Slovak borderland (part 1) IVF SmG; partner projektu: Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy (Słowacja)

 

Tax authorities in the V4 countries. Common experience after accession to the European Union IVF StG; partnerzy projektu: Univerzita Palackého v Olomouci (Ołomuniec, Czechy), Trnavska Universita v Trnave (Trnawa, Słowacja), Debreceni Egyetem (Debreczyn, Węgry)

 

NATO Strategic Communications Centre of Excellence - Framing of the Ukraine-Russia Conflict in Media

 

Współczesna Polska – 25 lat demokracji Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2015 r. MSZ; partner projektu: TPiA KUL (Chicago, USA)

 

Przyszłość studiów polonistycznych na Uniwersytecie Ottawskim (Ontario, Kanada) Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2016 r. MSZ/Kancelaria Senatu RP; parter projektu: Kongres Polonii Kanadyjskiej (Ottawa, Kanada)

 

Digitalizacja zbiorów kartograficznych Instytutu i Muzeum im. Gen. Sikorskiego w Londynie - Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2017 r. Kancelaria Senatu RP; lider projektu: Fundacja Rozwoju KUL, partnerzy projektu: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Instytut Polski i Muzeum im. Gen. Sikorskiego (Londyn, Wielka Brytania)

 

Organizowanie kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży polonijnej oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim za granicą - O Polsce, po polsku, wśród Polaków, warsztaty metodyczne KUL dla nauczycieli - Ministerstwo Edukacji Narodowej

 

Pamięć Zagłady w polsko- i niemieckojęzycznej literaturze autorek i autorów drugiego i trzeciego pokolenia post-Szoa - Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki (Deutsch-Polnische Wissenschaftsstiftung); partner projektu: Kulturwissenschaftliche Fakultät der Europa - Universität Viadrina (Niemcy)

 

Skuteczne kierowanie spraw gospodarczych do mediacji - projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PO WER

 

Improving mutual recognitions of European arrest warrants for the purpose of executing in absentia judgments (InAbsentiEAW) - projekt współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu "Sprawiedliwość"; koordynator projektu: Rechtbank Amsterdam (Holandia), partnerzy projektu: Uniwersytet w Maastricht (Holandia), Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, De Federale Overheidsdienst Justitie – Le Service Public Federal Justice (Belgia), The Court of Appeal of Ireland (Irlandia), Országos Bírósági Hivatal (Węgry), Ministerul Justitiei (Rumunia)

 

Lubelskie Centrum Arbitrażu i Mediacji - projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PO WER

 

KUL krok po kroku - projekt Programu Nowoczesna Promocja Zagraniczna Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

 

PROM - Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej - projekt Programu PROM Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej 

 

Promocja studiów anglojęzycznych w KUL na świecie - projekt Programu Promocja Zagraniczna Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

 

 

 cost_logo_highresepluslogo_ivfks_rplogo_mszmenstratcom

 

 

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 13.08.2021, godz. 14:14 - Iwona Pietrzak