Program PROM – zgłaszanie propozycji wyjazdu lub przyjazdu doktorantów i nauczycieli akademickich

W związku z przygotowywaniem projektu na konkurs ogłoszony przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej pn. „PROM – międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej” zapraszamy serdecznie doktorantów i nauczycieli akademickich o wypełnienie załączonej ankiety personalnej z opisem planowanego wyjazdu zagranicznego i złożenie w formie wydruku lub skanem do DPM lub DWZ do dnia 22 czerwca 2018 r.

 

 

2018-06-15 Czytaj dalej...

Nowe akcje COST!

COST (Europejski Program Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych) jest najdłużej trwającym europejskim programem wspierającym multilateralną współpracę pomiędzy badaczami, inżynierami naukowcami oraz przedstawicielami małych i średnich przedsiębiorstw z Europy.

 

2018-05-21 Czytaj dalej...

Konkurs Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej na Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej zaprasza do udziału w konkursie na finansowanie międzynarodowej współpracy instytucjonalnej w obszarze badań naukowych, działalności wdrożeniowej lub kształcenia.

Więcej informacji o konkursie: tutaj

2018-05-16 Czytaj dalej...

Międzynarodowe projekty badawcze dotyczące nauki o materiałach i inżynierii materiałowej

Narodowe Centrum Nauki wraz z siecią M-ERA.NET 2 zaprasza do udziału w konkursie na międzynarodowe projekty badawcze dotyczące nauki o materiałach i inżynierii materiałowej. M-ERA jest siecią 38 organizacji z 25 krajów europejskich finansującą badania z obszaru nauk o materiałach oraz inżynierii materiałowej.

 

 

Więcej informacje o konkursie: tutaj

2018-05-15 Czytaj dalej...

SHENG 1: konkurs na polsko-chińskie projekty badawcze

Narodowe Centrum Nauki  zaprasza wszystkich naukowców do udziału w nowym konkursie SHENG na projekty badawcze realizowane przez zespoły polsko-chińskie.

 

Terminy

  • ogłoszenie konkursu: 15 czerwca 2018 r.
  • termin składania wniosków: 17 września 2018 r.
  • rozstrzygnięcie konkursu: marzec 2019 r.
  • początek realizacji projektów: czerwiec 2019 r. (polskie zespoły naukowe), lipiec 2019 r. (chińskie zespoły naukowe)

 

Szczegółowe informacje: tutaj

 

UWAGA: Ostateczne warunki konkursu SHENG zostaną ogłoszone w czerwcu 2018 r.

2018-05-14 Czytaj dalej...

Nabór wniosków drugiego konkursu na wspólne polsko-południowoafrykańskie projekty badawcze w ramach programu NCBR

Uprzejmie informujemy, iż Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) wraz z National Research Foundation (NRF) ogłosiły otwarcie konkursu na wspólne polsko-południowoafrykańskie projekty badawcze.

Budżet NCBR przeznaczony na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w konkursie wynosi maksymalnie 450 000 PLN na projekt. Dofinansowanie realizacji projektu może wynosić do 100% kosztów kwalifikowalnych.

 

Okres realizacji projektu wynosi 36 miesięcy.

Termin składania wniosków upływa 9 lipca 2018 r.

 

Szczegółowe informacje: tutaj

2018-05-14 Czytaj dalej...

Nabór wniosków w konkursach DPWS i IVF

1 czerwca br. upływa termin składania wniosków w uproszczonym konkursie Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki (Deutsch-Polnische Wissenschaftsstiftung – DPWS) oraz konkursach Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego (International Visegrad Fund – IVF): Visegrad Grants, Visegrad+ Grants i Strategic Grants. Zapraszamy do kontaktu z pracownikami Działu Projektów Międzynarodowych w celu przygotowania wniosków projektowych.

 

Więcej informacji na stronach internetowych:

 

Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki (DPWS)

 

logo_dpws_cmyk_300dpi

 

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki (IVF)

logo_ivf

 

2018-05-14

Dni Otwarte Funduszy Europejskich – 11 maja 2018 r.

Dni Otwarte Funduszy Europejskich to największa akcja promująca projekty dofinansowane ze środków unijnych w Polsce (www). Od 11 do 13 maja 2018 r. w całym kraju odbędą się setki imprez prezentujących tysiące pomysłów zrealizowanych dzięki Funduszom Europejskim.

 

dniotwarte_logo_poziom_cmyk

 

W ramach kampanii Dni Otwarte Funduszy Europejskich 2018 zapraszamy do uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez Dział Projektów Międzynarodowych i Uniwersyteckie Centrum Rozwijania Kompetencji (Sekcja Funduszy Strukturalnych).

Przekonaj się, że KUL jest cool!

2018-05-09 Czytaj dalej...

Informacja organizacyjna

Uprzejmie informujemy, iż w dn. 20 kwietnia pracownicy DPM (CTW-9, CTW-10) będą uczestniczyli w szkoleniu w godz. 9.00-12.00. W sprawach pilnych, proszę o kontakt z pracownikami Działu Komercjalizacji Wiedzy (CTW-15), tel. 81 454 56 87.

2018-04-20

NCN: międzynarodowe projekty badawcze - zapowiedzi konkursów

Uprzejmie informujemy, iż Narodowe Centrum Nauki ogłosi jeszcze w 2018 r. dwa konkursy na międzynarodowe projekty badawcze: polsko-chińskie i polsko-austriackie projekty badawcze z zakresu badań podstawowych.

 

Nowy konkurs we współpracy z Chinami

Narodowe Centrum Nauki podpisało 28 marca 2018 r. w Pekinie porozumienie z National Natural Science Foundation of China (NSFC). Jego efektem będzie bilateralny konkurs na polsko-chińskie projekty badawcze z zakresu badań podstawowych.

Wsparcie będą mogły otrzymać polsko-chińskie projekty z zakresu nauk o życiu, nauk ścisłych i technicznych oraz wybranych dyscyplin nauk społecznych. Szczegółowe warunki konkursu zostaną ogłoszone w czerwcu bieżącego roku.

 

Konkurs na polsko-austriackie projekty badawcze

5 kwietnia 2018 r. Narodowe Centrum Nauki podpisało w Wiedniu porozumienie z Austrian Science Fund (FWF). Efektem współpracy będzie bilateralny konkurs na polsko-austriackie projekty badawcze z zakresu badań podstawowych.

W ramach nowego konkursu polsko-austriackie zespoły naukowców będą mogły ubiegać się o finansowanie projektów badawczych we wszystkich dziedzinach objętych panelami NCN. Prace nad szczegółowymi warunkami będą prowadzone w ciągu najbliższych miesięcy, a ogłoszenie konkursu planowane jest na ostatni kwartał 2018 r. W konkursie ocenę merytoryczną wniosków prowadzić będzie FWF.

2018-05-14