Aktualności

Regulamin nauczania w trybie zdalnym

Zarządzenie Dziekana WNH

w sprawie wprowadzenia Regulaminu nauczania w trybie zdalnym

na Wydziale Nauk Humanistycznych

w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021

 

 


 

Szanowni Państwo,

Dyrektor Instytutu Historii, dr hab. Tomasz Nowicki, prof. KUL odwołuje dyżur stacjonarny w dniu 22 października br. Zaprasza do kontaktu mailowego lub on-line.

 

 


 

Szanowni Państwo,

miło nam poinformować, że Kapituła Konkursu do Nagrody im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Prof. Tadeusza Kotarbińskiego nominowała do nagrody pracę dr. hab. Piotra Rachwała, Ruch naturalny ludności rzymskokatolickiej w Lubelskiem w świetle rejestracji metrykalnej z lat 1582-1900, Wydawnictwo KUL. Gratulujemy!

 

 


 

Szanowni Państwo,

Dyrektor Instytutu Historii, dr hab. Tomasz Nowicki, prof. KUL,

od dnia 1 października 2020 r. przyjmuje interesantów

 

 w czwartki: 10.10 - 11.40, CN-115.

 

 

 


 

 

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że na podstawie § 42 ust. 1

JM Rektor KUL Ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski powołał

Pana dr. hab. Tomasza Nowickiego, prof. KUL

na Dyrektora Instytutu Historii na kadencję 2020-2024.

Serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów!

 

 


Kody dostępu do zajęć specjalizacji nauczycielskiej prowadzonych na platformie MS TEAMS

Blok psychologiczno-pedagogiczny


Indywidualna organizacja studiów (IOS)

INFORMACJA

PODANIE

TABELKA

 


WYKAZ ZAJĘĆ PROWADZONYCH

STACJONARNIE I ZDALNIE

NA KIERUNKU HISTORIA 1. I 2 STOPNIA

W SEMESTRZE ZIMOWYM W R. AKAD. 2020/2021

 


WYKAZ ZAJĘĆ PROWADZONYCH

STACJONARNIE I ZDALNIE NA KIERUNKU

KRAJOZNAWSTWO I TURYSTYKA KULTUROWA (1 ST.) ORAZ TURYSTYKA KULTUROWA (2 ST.)

W SEMESTRZE ZIMOWYM W R. AKAD. 2020/2021

 


 

Informacja o funkcjonowaniu Biblioteki Instytutu Historii

 

W związku z decyzją inspektora BHP czytelnia Instytutu Historii będzie zamknięta. Do dyspozycji pracowników i studentów pozostają dwie nowe czytelnie  w Collegium Jana Pawła II (I piętro, C-103) oraz Wypożyczalnia Międzywydziałowa, przez którą będzie można książki wypożyczać. W sprawie wypożyczeń należy kontaktować się zdalnie z pracownikiem biblioteki instytutowej  i potem odbierać zamówione egzemplarze w C-103 podając nr albumu. Ze starszych druków lub czasopism (tzw. niewypożyczalnych) będzie można skorzystać w czytelni teologicznej  w Collegium Jana Pawła II na I piętrze.

 


 

Z przyjemnością informujemy, iż nakładem Wydawnictwa KUL, ukazała się Księga Jubileuszowa Temus sapientiae comes. Nauki pomocnicze historii w warsztacie badacza pod red. Piotra Rachwała i Natalii Turkiewicz ofiarowana Panu Profesorowi Henrykowi Wąsowiczowi z okazji 70. rocznicy urodzin.

Panu Profesorowi składamy z tej okazji serdeczne życzenia oraz gratulacje  dziękując za wniesiony wkład w rozwój naszego Instytutu.
Uroczystość jubileuszowa została przeniesiona na późniejszy termin ze względu na zaistniałą sytuację epidemiczną.

2_2

 

2_1

 

 


 

Szanowni Państwo,
we wtorek 22 września o godz. 18:00 zapraszamy ponownie na spotkanie online ze Stephanie Moore z University of New Mexico na temat nauczania zdalnego na poziomie uniwersyteckim pt. „Strategies for Effective Online Learning: Interaction, Feedback and Assessment". Rejestracja: https://forms.gle/m53x9kmZFkqinMUS6 do poniedziałku 21 września godz. 12:00. Osoby zarejestrowane otrzymają link do wydarzenia na ZOOM mailem zwrotnym. Liczba miejsc ograniczona. Pytania do ekspertki można zadawać już przy rejestracji.

 


Dr Anna Wilk Laureatką Nagrody im. Tomasza Strzembosza za najlepszy debiut naukowy

 

lemkowie

Książka dr Anny Wilk "Łemkowie. Między integracją a rozproszeniem 1918-1989", Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2019, została uznana za najlepszy debiut naukowy dotyczący historii najnowszej Polski i zdobyła I nagrodę w XII edycji konkursu o Nagrodę im. Tomasza Strzembosza.  Publikacja stanowi pokłosie rozprawy doktorskiej przygotowanej na seminarium z historii XX wieku pod naukowym kierunkiem prof. dra hab. Rafała Wnuka. W lutym br. książka uzyskała również  nominację w VIII edycji konkursu literackiego o Nagrodę im. ks. prof. Bolesława Kumora w kategorii "Książka o Sądecczyźnie".

Warto również przypomnieć, że 5 lat temu nagrodę tę uzyskała dr Ewa Rzeczkowska - obecnie adiunkt w Instytucie Historii KUL.

Gratulujemy!

 


Nabór na Seminarium Doktorskie GEOP 2020/2021

Muzeum POLIN wraz z Katedrą Judaistyki im. Tadeusza Taubego 

na Uniwersytecie Wrocławskim

zapraszają

 

doktorantów wszystkich kierunków przygotowujących prace doktorskie z zakresu historii i kultury Żydów polskich w krajowych instytucjach o charakterze naukowo-dydaktycznym do udziału w VI edycji Seminarium Doktorskiego GEOP. Zgłoszenia przyjmowane są do 11 września 2020 r. za pośrednictwem formularza on-line oraz bezpośrednio na adres geop@polin.pl w formie opinii promotora/promotorki pracy. Udział w seminarium to szansa na stypendium, konsultacje ze specjalistami oraz zwrot kosztów podróży.

 


Msza św. w intencji Alicji Puszki

Uprzejmie informujemy o mszy św. w intencji Alicji Puszki, na którą zapraszamy 1 sierpnia o godzinie 18.00 do kościoła w Kazimierzówce.

 

Dyrektor IH i Pracownicy

 

 


Wyniki głosowania w Instytucie Historii

Uprzejmie informujemy, że dnia 29 czerwca 2020 r. w tajnym głosowaniu on-line w systemie Ankiety KUL Członkowie Rady Instytutu Historii KUL wybrali przedstawicieli dyscypliny HISTORIA do gremiów uniwersyteckich na kadencję 2020-2024. Wyniki wyborów przedstawiają się następująco:

 

 • przedstawiciel dyscypliny Historia w Senacie KUL: dr hab. Tomasz Nowicki, prof. KUL
 • członek Komisji Dyscyplinarnej ds. Pracowników: dr hab. Agata Mirek, prof. KUL
 • członek Rady Szkoły Doktorskiej KUL: dr hab. Mieczysław Ryba

 

Gratulujemy!

 


Lista kandydatów do pełnienia funkcji przedstawicieli dyscypliny HISTORIA

Uprzejmie informujemy, że kandydatami zgłoszonymi do pełnienia funkcji przedstawicieli dyscypliny HISTORIA w latach 2020-2024 są:

 

 • przedstawiciel dyscypliny historia do Senatu KUL:
  1. Dr hab. Maciej Münnich, prof. KUL
  2. Dr hab. Tomasz Nowicki, prof. KUL

 

 • członek komisji dyscyplinarnej do spraw pracowników:
  1. Dr hab. Agata Mirek, prof. KUL
  2. Ks. dr hab. Waldemar Żurek, prof. KUL

 

 • członek Rady Szkoły Doktorskiej KUL:
  1. Dr hab. Mieczysław Ryba
  2. Prof. dr hab. Rafał Wnuk

 

Kandydatury spełniają wszystkie wymogi formalne.

Wybory odbędą się 29 czerwca 2020 r.

 


inister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

prof. Piotr Gliński powołał

Pana prof. Mieczysława Rybę

do Rady Programowej Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej

im. R. Dmowskiego i I.J. Paderewskiego.

Panu Profesorowi serdecznie gratulujemy!

 

 


Studia z historii i kultury krajów języka hiszpańskiego.

Refleksje młodych hispanistów

 

Szesnasty tom Biblioteki Polsko-Iberyjskiej

pod redakcją Marcina Karkuta

ISBN: 9788365713674

Rok wydania: 2020

 

 


 

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prof. dr hab. Piotr Gliński, powołał

dr hab. Piotra Plisieckiego

z Katedry Historii Starożytnej, Bizantyńskiej i Średniowiecznej

do składu

Zespołu Sterującego w programie „Ochrona Zabytków Archeologicznych”

realizowanego w 2020 roku przez Narodowy Instytut Dziedzictwa

 

Ochrona Zabytków Archeologicznych” to specjalny program Narodowego Instytutu Dziedzictwa, którego celem jest świadoma i zrównoważona ochrona dziedzictwa archeologicznego (zgodna z tzw. Konwencją Maltańską oraz Międzynarodową Karta Ochrony i Zarządzania Dziedzictwem Archeologicznym tzw. Kartą Lozańską). W ramach tego programu są finansowane prace prowadzone nad terenową weryfikacją polskiego zasobu archeologicznego wpisanego do rejestrów zabytków a także wspierane opracowywanie oraz upowszechnianie wyników przeprowadzonych dotychczas i już zakończonych badań archeologicznych. Corocznie w Zespole uczestniczą przedstawiciele kilku wybranych, polskich ośrodków naukowych.

 

 


 

OGŁOSZENIE Z 10 CZERWCA 2020 ROKU

W SPRAWIE WYZNACZENIA TERMINU WYBORÓW

W INSTYTUCIE HISTORII

 


 

Nagroda Kotarbińskiego

przedłużenie naboru wniosków do 30 czerwca 2020 r.

Uniwersytet Łódzki jako organizator VI edycji konkursu o Nagrodę im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Profesora Tadeusza Kotarbińskiego za wybitną pracę naukową z zakresu nauk humanistycznych, podjął decyzję o przedłużeniu terminu przyjmowania prac do 30 czerwca 2020 r. Prace do konkursu mogą zgłaszać uczelnie, wydziały, instytuty PAN, wydawnictwa naukowe i inne instytucje naukowe. Książki przesyłać można w formie elektronicznej, drogą mailową, na adres: nagroda.kotarbinskiego@uni.lodz.pl

 

Szczegóły i regulamin konkursu

 

 


 

Wznowienie przyjęć interesantów w Instytucie Historii

Szanowni Państwo,

Dyrektor Instytutu Historii, dr hab. Tomasz Nowicki, prof. KUL,

od dnia 3 czerwca 2020 r. wznawia stacjonarne przyjęcia interesantów.

 

Zapraszamy w środy: 12.00 - 13.30, CN-115.

 

 


 

Zaproszenie do Szkoły Letniej IDMN

 

Dyrektor Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej

im. R. Dmowskiego i I. J. Paderewskiego

 

prof. Jan Żaryn

 

zaprasza

 

do uczestnictwa w Szkole Letniej w dniach 17 - 20 sierpnia 2020 r. organizowanej przez Instytut. Zgłoszenia przyjmowane są do 30 czerwca br. Szkoła Letnia organizowana jest dla studentów historii drugiego stopnia, doktorantów oraz nauczycieli historii i katechetów uczących w szkołach średnich. W programie szkoły znajdą się wykłady oraz warsztaty prowadzone przez wybitnych znawców historii ruchu narodowo-chrześcijańskiego oraz doświadczonych dydaktyków.

 

Informacje szczegółowe o warunkach uczestnictwa oraz formularz zgłoszeniowy

do Szkoły Letniej IDMN

 

 


 

Nagroda Historyczna "Polityki"

 

Pani dr Ewa Bukowska-Marczak

została laureatką Nagrody Historycznej czasopisma "Polityka"

 

za książkę

 

Przyjaciele, koledzy, wrogowie? Relacje pomiędzy polskimi, żydowskimi

i ukraińskimi studentami Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie

w okresie międzywojennym (1918 - 1939).

 
Monografia uznana za debiut historyczny to opublikowana praca doktorska napisana pod kierunkiem Pana dr. hab. Mirosława Filipowicza w Instytucie Historii. Sukces jest tym większy, że finaliści konkursu zostali wyłonieni spośród blisko 180 zgłoszonych kandydatur. Gratulacje dla laureatki oraz promotora!

 

 

1d8c8db3-bf37-43f2-a92e-91a242d68964_830x830

 

Książka opowiada o studentach różnej narodowości Uniwersytetu Jana Kazimierza w przedwojennym Lwowie, o ich wzajemnych relacjach, o wzajemnym postrzeganiu siebie i sposobach myślenia o sobie, o różnych wydarzeniach, których byli uczestnikami. To także opowieść o ich politycznych wyborach i uwikłaniu w ówczesną niełatwą rzeczywistość.

 

 


 

 

Z radością informujemy o ukazaniu się Księgi Jubileuszowej

 

„Przypominać zapomniane, odkrywać nieznane.

Polskie losy – Kościół – Syberia – Rosja (XIX-XX w.)"

 

ofiarowanej

 

Panu Profesorowi Eugeniuszowi Niebelskiemu

z okazji 70. rocznicy urodzin.

 

Składamy Panu Profesorowi najserdeczniejsze gratulacje

i dziękujemy za Jego niestrudzoną pracę,

której owocami szczyci się Instytut Historii.

 

 

 

ab_przypominac_zapomniane

 

 

Ze względu na pandemię uroczystość jubileuszowa odbędzie się w późniejszym terminie.

 

 


 

 

Przyjęcia interesantów w Sekretariacie Instytutu Historii (CN 114 i 116) zostają zawieszone do odwołania.

 

We wszystkie dni robocze w godz. 7.30-15.30 zapraszamy do kontaktu

drogą elektroniczną pod adresami:

 

Sekretarz ds. obsługi procesu naukowego  ihnauka [at] kul.pl

Sekretarz ds. obsługi procesu kształcenia  ihdydaktyka[at]kul.pl

 

 

Tekst Zarządzenia

 

 


 

Zasady przyznawania środków z rezerwy Dziekana 2020

Formularz wniosku [docx]

Formularz wniosku [odt]

 


 

Zasady publikowania tekstów naukowych,

czyli

 

 pomocne schematy działań przy publikowaniu tekstów naukowych

 

- publikowanie w KUL

 

- publikowanie w wydawnictwach zewnętrznych