Oświadczenie na potrzeby ewaluacji 2017 - 2021

 

Zgodnie z Zarządzeniem Prorektora ds. Nauki i Kadr KUL w sprawie określenia zasad składania przez pracowników i doktorantów Szkoły Doktorskiej KUL oświadczeń upoważniających do wykazania osiągnięć naukowych w ramach poszczególnych dyscyplin naukowych na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej za lata 2017-2021 pracownicy prowadzący działalność naukową oraz doktoranci KUL są zobowiązani do złożenia w sekretariacie IH do 10 maja 2021 r.:

 

 

Linki pomocne przy wypełnianiu wykazu publikacji:


Link do wyszukiwarki czasopism (2017-2018) : http://punktacjaczasopism.pl/

Link do wyszukiwarki czasopism (2019-2021) i wydawnictw (2017-2021): https://punktoza.pl/

 

 


AKTUALNOŚCI

  

 

Z przyjemnością informujemy

 

o przyznaniu przez Króla Hiszpanii Filipa VI,

Wielkiego Mistrza Orderu Izabeli Katolickiej

 

dr hab. Cezaremu Tarasze, prof. KUL

 

Krzyża Oficerskiego Orderu Izabeli Katolickiej

 

w dowód uznania wkładu w rozkwit kultury hiszpańskiej w Polsce

i polepszanie wzajemnych relacji między obydwoma krajami.

Profesor Ceazry Taracha został odznaczony przez

Jego Ekscelencję Pana Francisco Javiera Sanabrię

Ambasadora Królestwa Hiszpanii w Warszawie.

 

 

 

Uroczystość odbyła się w Ambasadzie Królestwa Hiszpanii. Odznaczonemu  towarzyszyli Dyrektor Instytutu Historii prof. Tomasz Nowicki,

dr Pablo de la Fuente oraz Antonio Jimenez.

Gratulujemy!

  


25 czerwca br. w Warszawie

prof. Tomasz Nowicki i dr Robert Derewenda

zostali  mianowani

przez Kardynała Kazimierza Nycza

do Komisji Historyków i Archiwistów

w zw. z procesem beatyfikacyjnym i kanonizacyjnym franciszkanina Br. Innocentego Marii Wójcika

ze Zgromadzenia Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych.

Serdecznie gratulujemy i życzymy obu Panom owocnych rezultatów pracy w komisji.


12 maja br. goszczący w Naszym Instytucie

prof. Wiktor Horobec z Instytutu Historii Ukrainy Narodowej Akademii Nauk Ukrainy wraz z Dyrektorem Instytutu Historii KUL oraz prof. Ireną Wodzianowską, prof. Arkadiuszem Stasiakiem oraz prof. Bogumiłem Szadym zwiedzali Kazimierz Dolny, Wąwolnicę oraz Nałęczów. Piękna pogoda, zabytkowe miejsca oraz przemiła atmosfera sprzyjały rozmowom o historii dawnej Rzeczypospolitej i o projektach współpracy między naszymi instytucjami. Mamy nadzieję, że nawiązane wzajemne kontakty będą trwałe i twórcze dla obu stron.


W kwietniu i maju br. gościem Naszego Uniwersytetu, a w szczególności Instytutu Historii,

jest prof. dr hab. Wiktor Horobec z Instytutu Historii Ukrainy Narodowej Akademii Nauk Ukrainy w Kijowie, który realizuje projekt pt. Ukraina „kozacka” a Rzeczypospolita „szlachecka”. Wpływ tradycji Rzeczypospolitej na instytucje społeczne państwa kozackiego, 2 poł. XVII-XVIII w.

Profesor jest laureatem Nagrody im. Iwana Wyhowskiego za rok 2020 przyznawanej przez Studium Europy Wschodniej UW pod honorowym patronatem Prezydenta RP. Co roku otrzymują te nagrodę wyróżniający się naukowcy z Ukrainy (KUL jest członkiem Kapituły tej nagrody).

28 kwietnia br. Profesor Wiktor Horobec był gościem Dyrektora Instytutu Historii. Odbył też spotkanie z Panią Dziekan Magdaleną Charzyńską-Wójcik.

 

Panu Profesorowi życzymy owocnego pobytu w Lublinie i na Naszym Uniwersytecie.


Dr hab. Jacek Gołębiowski, prof. KUL doradcą Komisji d/s Łączności z Polakami za Granicą

Miło nam poinformować, że pracownik naszego Instytutu

Dr hab. Jacek Gołębiowski, prof. KUL

został powołany na stałego doradcę sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą.

Do zadań Komisji należą sprawy więzi z krajem Polaków i osób pochodzenia polskiego zamieszkałych za granicą na stałe lub czasowo. Prof. Gołębiowski jest badaczem dziejów najnowszych specjalizującym się w losach Polonii, pełni także funkcję dyrektora Ośrodka Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym KUL działającego w ramach Instytutu Historii.

 

Serdecznie gratulujemy!


 

Z przyjemnością informujemy

 

o nagrodzie dla dr. hab. Pawła Krasa, prof. KUL

 

za najlepszą recenzję naukową z zakresu historii w roku 2020. Jury Konkursu im. Profesora Jerzego Michalskiego nagrodziło recenzję wydawnictwa źródłowego "Acta Unitatis Fratrum. Dokumente zur Geschichte der Böhmischen Brüder im 15. und 16. Jahrhundert, Bd. 1: Regesten der in den Handschriftenbänden Acta Unitatis Fratrum I-IV überlieferten Texte, bearbeitet von Joachim Bahlcke, Jindřich Halama, Martin Holý, Jiří Just, Martin Rothkegel und Ludger Udolph, Wiesbaden: Harrasowitz, 2018, ss. 524., która została opublikowana w "Odrodzeniu i Reformacji w Polsce". Gratulujemy!

 


 

 

Prezentujemy nową publikację i zapraszamy do lektury

 

 

 

Cezary Taracha,

  Spies and Diplomats, Spanish Intelligence Service in the Eighteenth Century,

Peter Lang, Berlin 2021.

 

Książka sfinansowana w ramach zadania: Upowszechnienie w języku angielskim monografii Cezarego Tarachy "Szpiedzy i dyplomaci. Wywiad hiszpański w XVIII wieku" – zadanie finansowane w ramach umowy nr 781/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

 


 

KONKURS NA GRANT W DYSCYPLINIE HISTORIA

DYREKTOR INSTYTUTU HISTORII

OGŁASZA KONKURS

NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW NAUKOWO-BADAWCZYCH 

W RAMACH LIMITU ŚRODKÓW NA FINANSOWANIE

WEWNĘTRZNYCH KONKURSÓW GRANTOWYCH

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW MIJA

22 LUTEGO 2022 R.

REGULAMIN KONKURSU

 

formularz wniosku grantowego

 

 


 

Szanowni Państwo,

 

uprzejmie zapraszamy do wysłuchania krótkiego reportażu radiowego Radia Lublin, którego autorem jest Tomasz Najda, absolwent KUL. W prezentowanym materiale o Wenezueli występuje absolwent hispanistyki Antonio Jiménez Andrade oraz dr hab. Cezary Taracha, prof KUL z Katedry Świata Hiszpańskiego, Polityki i Relacji Międzynarodowych.

 

Link do reportażu:

https://radio.lublin.pl/2021/02/15-02-2021-tomasz-najda-musze-o-tym-mowic-2/

 

 

 


 

Szanowni Państwo,

prezentujemy relację z VI gali wręczenia Nagrody im. Prof. Tadeusza Kotarbinskiego.

Wśród pięciu nominowanych książek była rozprawa dr. hab. Piotra Rachwała, Ruch naturalny ludności rzymskokatolickiej w Lubelskiem w świetle rejestracji metrykalnej z lat 1582-1900.

https://www.youtube.com/watch?v=ZkVFyKgJkG8

Cała uroczystość trwała niemal 2 godziny. Fragment dotyczący książki Naszego Kolegi, tj. wypowiedź prof. Cezarego Kuklo z Uniwersytetu w Białymstoku oraz wypowiedź nominowanego mogą Państwo przesłuchać od 42 minuty.


 


 

W imieniu Przewodniczącej Kapituły Nagrody im. Pierwszego Rektora UŁ
Prof. Tadeusza Kotarbińskiego Prof. Elżbiety Żądzińskiej, Rektor
Uniwersytetu Łódzkiego, zapraszam serdecznie na VI galę wręczenia
Nagrody za najlepszą książkę humanistyczną, która odbędzie się w
niedzielę 7 lutego 2021 r. o godz. 17:00.

Nominację do nagrody otrzymał dr hab. Piotr Rachwał

Szczegółowe informacje znajdują się w zaproszeniu.

Poniżej przesyłam link do wydarzenia na FB:

https://www.facebook.com/events/1613277022207282


 

90 lat Siostry Profesor Aleksandry Witkowskiej

10 i 12 grudnia 2020 roku przypadły dziewięćdziesiąte urodziny i imieniny zasłużonego nauczyciela akademickiego i badacza historyka, wieloletniego pracownika kierunku historia na Wydziale Nauk Humanistycznych KUL – urszulanki, Siostry Profesor Aleksandry Witkowskiej. Pandemia stanęła na przeszkodzie, by ten Jubileusz uczcić we właściwy sposób na Uniwersytecie. Prof. Leszek Wojciechowski zainicjował, a drobny pomysł Prof. Eugeniusza Niebelskiego umożliwił "pokonanie" epidemii – zdecydowano wykonać dla Jubilatki okolicznościowy sztambuch. Złożył się z kart wykonanych sposobem tradycyjnym (więc ręcznym wpisem na kartonie) i nowocześnie, czyli elektronicznie (komputerowo) wykonanym obrazkiem. Zebrano karty od koleżanek i kolegów naukowców, uczniów i doktorantów Siostry, wielu znajomych. Następnie introligatorsko wszystko oprawiono w piękny album. Były tam życzenia, wiersze, sentencje, ale też fotografie, rysunki itp. – jak to w sztambuchu. W Warszawie wykonano bardzo udaną, artystyczną akwarelkę z portretem Siostry Profesor. 10 grudnia w Klasztorze Sióstr Urszulanek w Lublinie delegacja historyków (Joanna Nastalska, Leszek Wojciechowski, Mirosław Pieńkowski i Eugeniusz Niebelski) złożyła Jubilatce życzenia w imieniu wszystkich tych, którzy do sztambucha się wpisali, wspólnoty pracowników Instytutu Historii oraz swoim własnym. Wręczono sztambuch, portret i piękny bukiet dziewięciu róż. Jubilatka byłe zaskoczona, wielce kontenta i wzruszona.

Wszystkiego najlepszego Siostro Profesor!

 

 

 

 

 

 


Regulamin nauczania w trybie zdalnym

Zarządzenie Dziekana WNH

w sprawie wprowadzenia Regulaminu nauczania w trybie zdalnym

na Wydziale Nauk Humanistycznych

w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021

 

 


Szanowni Państwo,

miło nam poinformować, że Kapituła Konkursu do Nagrody im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Prof. Tadeusza Kotarbińskiego nominowała do nagrody pracę dr. hab. Piotra Rachwała, Ruch naturalny ludności rzymskokatolickiej w Lubelskiem w świetle rejestracji metrykalnej z lat 1582-1900, Wydawnictwo KUL. Gratulujemy!

 

rachwal-1

To nie wszystkie osiągnięcia Pana dr. hab. Piotra Rachwała. Opracowanie jego autorstwa: Ruch naturalny ludności rzymskokatolickiej w Lubelskiem w świetle rejestracji metrykalnej z lat 1582–1900, Wydawnictwo KUL, Lublin 2019, ss. 1272, otrzymało nominację do II etapu Nagrody „Studiów Źródłoznawczych” im. Stefana K. Kuczyńskiego przyznawanej za polskie książki z dziedziny źródłoznawstwa i nauk pomocniczych historii oraz za książkowe edycje źródłowe dotyczące czasów od średniowiecza do XX w. Jest to IX edycja konkursu, w której oceniane są książki wydane w 2019 r.

 

Z niecierpliwością czekamy na rozstrzygnięcie tegorocznej edycji konkursu w początkach grudnia 2020 r. podczas zebrania Jury Nagrody: Rady Redakcyjnej i Komitetu Redakcyjnego „Studiów Źródłoznawczych”. Życzymy sukcesu!

 


Szanowni Państwo,

Dyrektor Instytutu Historii, dr hab. Tomasz Nowicki, prof. KUL,

od dnia 1 października 2020 r. przyjmuje interesantów

 

 w czwartki: 10.10 - 11.40, CN-115.

 


 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że na podstawie § 42 ust. 1

JM Rektor KUL Ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski powołał

Pana dr. hab. Tomasza Nowickiego, prof. KUL

na Dyrektora Instytutu Historii na kadencję 2020-2024.

Serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów!

 


Kody dostępu do zajęć specjalizacji nauczycielskiej prowadzonych na platformie MS TEAMS

Blok psychologiczno-pedagogiczny


Indywidualna organizacja studiów (IOS)

INFORMACJA

PODANIE

TABELKA

 


WYKAZ ZAJĘĆ PROWADZONYCH

STACJONARNIE I ZDALNIE

NA KIERUNKU HISTORIA 1. I 2 STOPNIA

W SEMESTRZE ZIMOWYM W R. AKAD. 2020/2021


WYKAZ ZAJĘĆ PROWADZONYCH

STACJONARNIE I ZDALNIE NA KIERUNKU

KRAJOZNAWSTWO I TURYSTYKA KULTUROWA (1 ST.) ORAZ TURYSTYKA KULTUROWA (2 ST.)

W SEMESTRZE ZIMOWYM W R. AKAD. 2020/2021


 

Informacja o funkcjonowaniu Biblioteki Instytutu Historii

 

W związku z decyzją inspektora BHP czytelnia Instytutu Historii będzie zamknięta. Do dyspozycji pracowników i studentów pozostają dwie nowe czytelnie  w Collegium Jana Pawła II (I piętro, C-103) oraz Wypożyczalnia Międzywydziałowa, przez którą będzie można książki wypożyczać. W sprawie wypożyczeń należy kontaktować się zdalnie z pracownikiem biblioteki instytutowej  i potem odbierać zamówione egzemplarze w C-103 podając nr albumu. Ze starszych druków lub czasopism (tzw. niewypożyczalnych) będzie można skorzystać w czytelni teologicznej  w Collegium Jana Pawła II na I piętrze.

 


Z przyjemnością informujemy, iż nakładem Wydawnictwa KUL, ukazała się Księga Jubileuszowa Temus sapientiae comes. Nauki pomocnicze historii w warsztacie badacza pod red. Piotra Rachwała i Natalii Turkiewicz ofiarowana Panu Profesorowi Henrykowi Wąsowiczowi z okazji 70. rocznicy urodzin.

Panu Profesorowi składamy z tej okazji serdeczne życzenia oraz gratulacje  dziękując za wniesiony wkład w rozwój naszego Instytutu.
Uroczystość jubileuszowa została przeniesiona na późniejszy termin ze względu na zaistniałą sytuację epidemiczną.

2_2

 

2_1

 


Dr Anna Wilk Laureatką Nagrody im. Tomasza Strzembosza za najlepszy debiut naukowy

 

lemkowie

Książka dr Anny Wilk "Łemkowie. Między integracją a rozproszeniem 1918-1989", Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2019, została uznana za najlepszy debiut naukowy dotyczący historii najnowszej Polski i zdobyła I nagrodę w XII edycji konkursu o Nagrodę im. Tomasza Strzembosza.  Publikacja stanowi pokłosie rozprawy doktorskiej przygotowanej na seminarium z historii XX wieku pod naukowym kierunkiem prof. dra hab. Rafała Wnuka. W lutym br. książka uzyskała również  nominację w VIII edycji konkursu literackiego o Nagrodę im. ks. prof. Bolesława Kumora w kategorii "Książka o Sądecczyźnie".

Warto również przypomnieć, że 5 lat temu nagrodę tę uzyskała dr Ewa Rzeczkowska - obecnie adiunkt w Instytucie Historii KUL.

Gratulujemy!

 


Wyniki głosowania w Instytucie Historii

Uprzejmie informujemy, że dnia 29 czerwca 2020 r. w tajnym głosowaniu on-line w systemie Ankiety KUL Członkowie Rady Instytutu Historii KUL wybrali przedstawicieli dyscypliny HISTORIA do gremiów uniwersyteckich na kadencję 2020-2024. Wyniki wyborów przedstawiają się następująco:

 

  • przedstawiciel dyscypliny Historia w Senacie KUL: dr hab. Tomasz Nowicki, prof. KUL
  • członek Komisji Dyscyplinarnej ds. Pracowników: dr hab. Agata Mirek, prof. KUL
  • członek Rady Szkoły Doktorskiej KUL: dr hab. Mieczysław Ryba

 

Gratulujemy!

 


Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

prof. Piotr Gliński powołał

Pana prof. Mieczysława Rybę

do Rady Programowej Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej

im. R. Dmowskiego i I.J. Paderewskiego.

Panu Profesorowi serdecznie gratulujemy!

 


 

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prof. dr hab. Piotr Gliński, powołał

dr hab. Piotra Plisieckiego

z Katedry Historii Starożytnej, Bizantyńskiej i Średniowiecznej

do składu

Zespołu Sterującego w programie „Ochrona Zabytków Archeologicznych”

realizowanego w 2020 roku przez Narodowy Instytut Dziedzictwa

 

Ochrona Zabytków Archeologicznych” to specjalny program Narodowego Instytutu Dziedzictwa, którego celem jest świadoma i zrównoważona ochrona dziedzictwa archeologicznego (zgodna z tzw. Konwencją Maltańską oraz Międzynarodową Karta Ochrony i Zarządzania Dziedzictwem Archeologicznym tzw. Kartą Lozańską). W ramach tego programu są finansowane prace prowadzone nad terenową weryfikacją polskiego zasobu archeologicznego wpisanego do rejestrów zabytków a także wspierane opracowywanie oraz upowszechnianie wyników przeprowadzonych dotychczas i już zakończonych badań archeologicznych. Corocznie w Zespole uczestniczą przedstawiciele kilku wybranych, polskich ośrodków naukowych.

 


Zaproszenie do Szkoły Letniej IDMN

 

Dyrektor Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej

im. R. Dmowskiego i I. J. Paderewskiego

 

prof. Jan Żaryn

 

zaprasza

 

do uczestnictwa w Szkole Letniej w dniach 17 - 20 sierpnia 2020 r. organizowanej przez Instytut. Zgłoszenia przyjmowane są do 30 czerwca br. Szkoła Letnia organizowana jest dla studentów historii drugiego stopnia, doktorantów oraz nauczycieli historii i katechetów uczących w szkołach średnich. W programie szkoły znajdą się wykłady oraz warsztaty prowadzone przez wybitnych znawców historii ruchu narodowo-chrześcijańskiego oraz doświadczonych dydaktyków.

 

Informacje szczegółowe o warunkach uczestnictwa oraz formularz zgłoszeniowy

do Szkoły Letniej IDMN

 


Nagroda Historyczna "Polityki"

Pani dr Ewa Bukowska-Marczak

została laureatką Nagrody Historycznej czasopisma "Polityka"

 

za książkę

 

Przyjaciele, koledzy, wrogowie? Relacje pomiędzy polskimi, żydowskimi

i ukraińskimi studentami Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie

w okresie międzywojennym (1918 - 1939).

 
Monografia uznana za debiut historyczny to opublikowana praca doktorska napisana pod kierunkiem Pana dr. hab. Mirosława Filipowicza w Instytucie Historii. Sukces jest tym większy, że finaliści konkursu zostali wyłonieni spośród blisko 180 zgłoszonych kandydatur. Gratulacje dla laureatki oraz promotora!

 

 

1d8c8db3-bf37-43f2-a92e-91a242d68964_830x830

 

Książka opowiada o studentach różnej narodowości Uniwersytetu Jana Kazimierza w przedwojennym Lwowie, o ich wzajemnych relacjach, o wzajemnym postrzeganiu siebie i sposobach myślenia o sobie, o różnych wydarzeniach, których byli uczestnikami. To także opowieść o ich politycznych wyborach i uwikłaniu w ówczesną niełatwą rzeczywistość.

 


 

Z radością informujemy o ukazaniu się Księgi Jubileuszowej

 

„Przypominać zapomniane, odkrywać nieznane.

Polskie losy – Kościół – Syberia – Rosja (XIX-XX w.)"

 

ofiarowanej

 

Panu Profesorowi Eugeniuszowi Niebelskiemu

z okazji 70. rocznicy urodzin.

 

Składamy Panu Profesorowi najserdeczniejsze gratulacje

i dziękujemy za Jego niestrudzoną pracę,

której owocami szczyci się Instytut Historii.

 

 

 

ab_przypominac_zapomniane

 

 

Ze względu na pandemię uroczystość jubileuszowa odbędzie się w późniejszym terminie.

 


 

Przyjęcia interesantów w Sekretariacie Instytutu Historii (CN 114 i 116) zostają zawieszone do odwołania.

 

We wszystkie dni robocze w godz. 7.30-15.30 zapraszamy do kontaktu

drogą elektroniczną pod adresami:

 

Sekretarz ds. obsługi procesu naukowego  ihnauka [at] kul.pl

Sekretarz ds. obsługi procesu kształcenia  ihdydaktyka[at]kul.pl

 

 

Tekst Zarządzenia

 


Zasady przyznawania środków z rezerwy Dziekana 2020

Formularz wniosku [docx]

Formularz wniosku [odt]


 

Zasady publikowania tekstów naukowych,

czyli

 

 pomocne schematy działań przy publikowaniu tekstów naukowych

 

- publikowanie w KUL

 

- publikowanie w wydawnictwach zewnętrznych