Aktualności

 

Informacja o pracy zdalnej i stacjonarnej Sekretariatów Instytutu Historii

 

W dniach od 3 listopada do odwołania sekretariat ds. procesu kształcenia IH pracuje w trybie zdalnym. Zapraszam do kontaktu mailowego (ihdydaktyka@kul.pl) lub telefonicznego w dniu dyżuru (81 445 44 93).
Na wypadek konieczności obsługi dokumentów w formie tradycyjnej sekretarze ds. procesu kształcenia będą pełnili dyżury stacjonarne.

W listopadzie dyżury stacjonarne pełnią:


w dniach 5, 17, 18, 25, 26 listopada – Magdalena Grela-Tokarczyk (CN 229)
w dniach 6, 9, 19, 20, 30 listopada – Iwona Saracyn (C 942)
w dniach 4, 10, 16, 23, 24 listopada – Agata Fidor-Wawrzyszak (GG 345)
w dniach 3, 12, 13, 27 listopada – Joanna Matwiejczyk (CN 116).

 

W dniach od 4 listopada do odwołania sekretariat ds. procesu naukowego IH pracuje w trybie zdalnym. W listopadzie dyżury stacjonarne będą pełnione w każdy czwartek, tj. 5, 12, 19, 26 listopada br.

Zapraszam do kontaktu mailowego (ihnauka@kul.pl) we wszystkie dni robocze w godzinach pracy sekretariatu 7.30 - 15.30 lub telefonicznego (81 445 40 27) w dniu dyżuru, w godzinach 7.30 - 14.00.

 

Informacje o dyżurach stacjonarnych sekretarzy ds. procesu naukowego w dniach 3-30 listopada 2020


Informacje o trybie pracy Sekretariatu Wydziału Nauk Humanistycznych

 


 

 

INFORMACJE O ZASADACH ZALICZEŃ I DODATKOWYCH TERMINACH ZAJĘĆ

 

ZAJĘCIA STACJONARNE - ZASADY ZALICZENIA ZAJĘĆ W PRZYPADKU NIEOBECNOŚCI Z POWODU OBJĘCIA KWARANTANNĄ, CHOROBY LUB INNEJ UZASADNIONEJ PRZYCZYNY

 

W przypadku, gdy Studenci zobowiązani do udziału w zajęciach stacjonarnych zostaną objęci kwarantanną albo nie mogą uczestniczyć w zajęciach stacjonarnych z innych, uzasadnionych przyczyn, na kierunku historia (specjalizacja archiwalna) obowiązują następujące rozwiązania:

 

 1. Metodyka opracowania dokumentacji aktowej – dr hab. Tomasz Nowicki, prof. KUL

- dodatkowe zajęcia dla osób nieobecnych z powodu kwarantanny lub choroby. Proponowane terminy uzgadniane indywidualnie wg nieobecności:

 • 12 listopada, godz. 11:30-15:15 (5 jednostek lekcyjnych)
 • 20 listopada, godz. 9:00 do 15:30 (8 jednostek lekcyjnych)
 • 11 grudnia, godz. 9:00 do 15:30 (8 jednostek lekcyjnych)
 • 22 stycznia, godz. 9:00 do 15:30 (8 jednostek lekcyjnych)
 1. Dokument elektroniczny i e-kancelaria (grupa 1 i grupa 2 łącznie) – dr hab. Tomasz Nowicki, prof. KUL

- dodatkowe zajęcia dla osób nieobecnych z powodu kwarantanny lub choroby. Proponowane termin dodatkowy:

 • 26 stycznia, godz. 9:00-13:30 (6 jednostek lekcyjnych)
 • dodatkowo, w przypadku większej liczby nieobecności, spotkanie indywidualne na MS Teams oraz zaliczenie przygotowanego na Moodle testu dotyczącego systemu EZD, ze szczególnym uwzględnieniem systemu EZD PUW

 

 1. Digitalizacja zasobów archiwalnych – ćwiczenia (grupa 1 i grupa 2 łącznie) – studia stacjonarne I stopnia, III rok - dr Robert Derewenda

oraz

 1. Digitalizacja zasobów archiwalnych – studia II stopnia, I rok – dr Robert Derewenda

Nieobecność na zajęciach praktycznych w budynku KUL zostanie nadrobiona poprzez samodzielne wykonanie przez Studentów zadań w domu. Zadania dla osób, które nie będą mogły wziąć fizycznego udziału w części zajęć prowadzonych w budynku KUL to  opracowanie opisu archiwalnego (metadanych) plików zdigitalizowanych (nagrania, fotografie, dokumenty). Sposób opisu archiwalnego, umieszczenia opisu metadanych w plikach jest podawany i ćwiczony również na zajęciach odbywanych w formie online (część zajęć odbywa się  na platformie Teams).

 

 


 

ZE SMUTKIEM I ŻALEM INFORMUJEMY, ŻE ODSZEDŁ OD NAS NASZ ABSOLWENT I DOKTORANT

MGR EMIL CIECIELĄG

123736161_636281360375767_1702379111262639796_n

PRACOWNIK BIBLIOTEKI FILOLOGII ROMAŃSKIEJ KUL

POGRĄŻONEJ W BÓLU RODZINIE SKŁADAMY WYRAZY SZCZEREGO WSPÓŁCZUCIA I ŻALU

 

Requiescat in pace...

 


INFORMACJA O ZMIANACH W PLANIE

 

UWAGA:

 

Od dnia 26 października 2020 r. wszystkie zajęcia dydaktyczne na kierunkach KRAJOZNAWSTWO I TURYSTYKA KULTUROWA oraz TURYSTYKA KULTUROWA odbywają się w trybie zdalnym.

 

Od dnia 26 października 2020 r. wszystkie zajęcia dydaktyczne na kierunku HISTORIA odbywają się w trybie zdalnym.

 

Wyjątek na kierunku HISTORIA stanowią poniższe zajęcia:

 

STUDIA I STOPNIA, ROK III, specjalizacja archiwalna

 

Digitalizacja zasobów archiwalnych (grupa 1) – dr Robert Derewenda –

3 i 10 listopada 2020, godz. 11:40-15:50, CN-019

 

Digitalizacja zasobów archiwalnych (grupa 2) – dr Robert Derewenda –

17 i 24 listopada 2020, godz. 11:40-15:50, CN-019

 

Pozostałe zajęcia odbędą się w formie online na platformie Ms Teams.

 

 

STUDIA II STOPNIA, ROK I, specjalizacja archiwalna

 

Digitalizacja zasobów archiwalnych – dr Robert Derewenda –

5 listopada i 3 grudnia, g. 11.40-16.40, CN-019

 

Pozostałe zajęcia odbędą się w formie online na platformie Ms Teams.

 

 

Metodyka opracowania dokumentacji aktowej – dr hab. Tomasz Nowicki, prof. KUL –

6 listopada, 4 grudnia 2020 r. i 15 stycznia 2021 r., g. 8:30-11:30, 12:00-15:00, C-220

 

 

STUDIA II STOPNIA, ROK II, specjalizacja archiwalna

 

Dokument elektroniczny i e-kancelaria (grupa 1) – dr hab. Tomasz Nowicki, prof. KUL –

13, 20 i 27 stycznia 2021 r., godz. 9:00-11:30, 12:00-14:00,  CN-019

 

Dokument elektroniczny i e-kancelaria (grupa 2) – dr hab. Tomasz Nowicki, prof. KUL –

2 i 9 grudnia 2020 r. oraz 13 i 20 stycznia 2021 r. godz.16:30-20:00, CN-019

 


Regulamin nauczania w trybie zdalnym

Zarządzenie Dziekana WNH

w sprawie wprowadzenia Regulaminu nauczania w trybie zdalnym

na Wydziale Nauk Humanistycznych

w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021

 

 

 


 

Szanowni Państwo,

miło nam poinformować, że Kapituła Konkursu do Nagrody im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Prof. Tadeusza Kotarbińskiego nominowała do nagrody pracę dr. hab. Piotra Rachwała, Ruch naturalny ludności rzymskokatolickiej w Lubelskiem w świetle rejestracji metrykalnej z lat 1582-1900, Wydawnictwo KUL. Gratulujemy!

 

rachwal-1

To nie wszystkie osiągnięcia Pana dr. hab. Piotra Rachwała. Opracowanie jego autorstwa: Ruch naturalny ludności rzymskokatolickiej w Lubelskiem w świetle rejestracji metrykalnej z lat 1582–1900, Wydawnictwo KUL, Lublin 2019, ss. 1272, otrzymało nominację do II etapu Nagrody „Studiów Źródłoznawczych” im. Stefana K. Kuczyńskiego przyznawanej za polskie książki z dziedziny źródłoznawstwa i nauk pomocniczych historii oraz za książkowe edycje źródłowe dotyczące czasów od średniowiecza do XX w. Jest to IX edycja konkursu, w której oceniane są książki wydane w 2019 r.

 

Z niecierpliwością czekamy na rozstrzygnięcie tegorocznej edycji konkursu w początkach grudnia 2020 r. podczas zebrania Jury Nagrody: Rady Redakcyjnej i Komitetu Redakcyjnego „Studiów Źródłoznawczych”. Życzymy sukcesu!

 

 


 

Szanowni Państwo,

Dyrektor Instytutu Historii, dr hab. Tomasz Nowicki, prof. KUL,

od dnia 1 października 2020 r. przyjmuje interesantów

 

 w czwartki: 10.10 - 11.40, CN-115.

 

 

 


 

 

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że na podstawie § 42 ust. 1

JM Rektor KUL Ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski powołał

Pana dr. hab. Tomasza Nowickiego, prof. KUL

na Dyrektora Instytutu Historii na kadencję 2020-2024.

Serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów!

 

 


Kody dostępu do zajęć specjalizacji nauczycielskiej prowadzonych na platformie MS TEAMS

Blok psychologiczno-pedagogiczny


Indywidualna organizacja studiów (IOS)

INFORMACJA

PODANIE

TABELKA

 


WYKAZ ZAJĘĆ PROWADZONYCH

STACJONARNIE I ZDALNIE

NA KIERUNKU HISTORIA 1. I 2 STOPNIA

W SEMESTRZE ZIMOWYM W R. AKAD. 2020/2021

 


WYKAZ ZAJĘĆ PROWADZONYCH

STACJONARNIE I ZDALNIE NA KIERUNKU

KRAJOZNAWSTWO I TURYSTYKA KULTUROWA (1 ST.) ORAZ TURYSTYKA KULTUROWA (2 ST.)

W SEMESTRZE ZIMOWYM W R. AKAD. 2020/2021

 


 

Informacja o funkcjonowaniu Biblioteki Instytutu Historii

 

W związku z decyzją inspektora BHP czytelnia Instytutu Historii będzie zamknięta. Do dyspozycji pracowników i studentów pozostają dwie nowe czytelnie  w Collegium Jana Pawła II (I piętro, C-103) oraz Wypożyczalnia Międzywydziałowa, przez którą będzie można książki wypożyczać. W sprawie wypożyczeń należy kontaktować się zdalnie z pracownikiem biblioteki instytutowej  i potem odbierać zamówione egzemplarze w C-103 podając nr albumu. Ze starszych druków lub czasopism (tzw. niewypożyczalnych) będzie można skorzystać w czytelni teologicznej  w Collegium Jana Pawła II na I piętrze.

 


 

Z przyjemnością informujemy, iż nakładem Wydawnictwa KUL, ukazała się Księga Jubileuszowa Temus sapientiae comes. Nauki pomocnicze historii w warsztacie badacza pod red. Piotra Rachwała i Natalii Turkiewicz ofiarowana Panu Profesorowi Henrykowi Wąsowiczowi z okazji 70. rocznicy urodzin.

Panu Profesorowi składamy z tej okazji serdeczne życzenia oraz gratulacje  dziękując za wniesiony wkład w rozwój naszego Instytutu.
Uroczystość jubileuszowa została przeniesiona na późniejszy termin ze względu na zaistniałą sytuację epidemiczną.

2_2

 

2_1

 

 


 

Szanowni Państwo,
we wtorek 22 września o godz. 18:00 zapraszamy ponownie na spotkanie online ze Stephanie Moore z University of New Mexico na temat nauczania zdalnego na poziomie uniwersyteckim pt. „Strategies for Effective Online Learning: Interaction, Feedback and Assessment". Rejestracja: https://forms.gle/m53x9kmZFkqinMUS6 do poniedziałku 21 września godz. 12:00. Osoby zarejestrowane otrzymają link do wydarzenia na ZOOM mailem zwrotnym. Liczba miejsc ograniczona. Pytania do ekspertki można zadawać już przy rejestracji.

 


Dr Anna Wilk Laureatką Nagrody im. Tomasza Strzembosza za najlepszy debiut naukowy

 

lemkowie

Książka dr Anny Wilk "Łemkowie. Między integracją a rozproszeniem 1918-1989", Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2019, została uznana za najlepszy debiut naukowy dotyczący historii najnowszej Polski i zdobyła I nagrodę w XII edycji konkursu o Nagrodę im. Tomasza Strzembosza.  Publikacja stanowi pokłosie rozprawy doktorskiej przygotowanej na seminarium z historii XX wieku pod naukowym kierunkiem prof. dra hab. Rafała Wnuka. W lutym br. książka uzyskała również  nominację w VIII edycji konkursu literackiego o Nagrodę im. ks. prof. Bolesława Kumora w kategorii "Książka o Sądecczyźnie".

Warto również przypomnieć, że 5 lat temu nagrodę tę uzyskała dr Ewa Rzeczkowska - obecnie adiunkt w Instytucie Historii KUL.

Gratulujemy!

 


Nabór na Seminarium Doktorskie GEOP 2020/2021

Muzeum POLIN wraz z Katedrą Judaistyki im. Tadeusza Taubego 

na Uniwersytecie Wrocławskim

zapraszają

 

doktorantów wszystkich kierunków przygotowujących prace doktorskie z zakresu historii i kultury Żydów polskich w krajowych instytucjach o charakterze naukowo-dydaktycznym do udziału w VI edycji Seminarium Doktorskiego GEOP. Zgłoszenia przyjmowane są do 11 września 2020 r. za pośrednictwem formularza on-line oraz bezpośrednio na adres geop@polin.pl w formie opinii promotora/promotorki pracy. Udział w seminarium to szansa na stypendium, konsultacje ze specjalistami oraz zwrot kosztów podróży.

 

 


Wyniki głosowania w Instytucie Historii

Uprzejmie informujemy, że dnia 29 czerwca 2020 r. w tajnym głosowaniu on-line w systemie Ankiety KUL Członkowie Rady Instytutu Historii KUL wybrali przedstawicieli dyscypliny HISTORIA do gremiów uniwersyteckich na kadencję 2020-2024. Wyniki wyborów przedstawiają się następująco:

 

 • przedstawiciel dyscypliny Historia w Senacie KUL: dr hab. Tomasz Nowicki, prof. KUL
 • członek Komisji Dyscyplinarnej ds. Pracowników: dr hab. Agata Mirek, prof. KUL
 • członek Rady Szkoły Doktorskiej KUL: dr hab. Mieczysław Ryba

 

Gratulujemy!

 

 


Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

prof. Piotr Gliński powołał

Pana prof. Mieczysława Rybę

do Rady Programowej Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej

im. R. Dmowskiego i I.J. Paderewskiego.

Panu Profesorowi serdecznie gratulujemy!

 

 


Studia z historii i kultury krajów języka hiszpańskiego.

Refleksje młodych hispanistów

 

Szesnasty tom Biblioteki Polsko-Iberyjskiej

pod redakcją Marcina Karkuta

ISBN: 9788365713674

Rok wydania: 2020

 

 


 

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prof. dr hab. Piotr Gliński, powołał

dr hab. Piotra Plisieckiego

z Katedry Historii Starożytnej, Bizantyńskiej i Średniowiecznej

do składu

Zespołu Sterującego w programie „Ochrona Zabytków Archeologicznych”

realizowanego w 2020 roku przez Narodowy Instytut Dziedzictwa

 

Ochrona Zabytków Archeologicznych” to specjalny program Narodowego Instytutu Dziedzictwa, którego celem jest świadoma i zrównoważona ochrona dziedzictwa archeologicznego (zgodna z tzw. Konwencją Maltańską oraz Międzynarodową Karta Ochrony i Zarządzania Dziedzictwem Archeologicznym tzw. Kartą Lozańską). W ramach tego programu są finansowane prace prowadzone nad terenową weryfikacją polskiego zasobu archeologicznego wpisanego do rejestrów zabytków a także wspierane opracowywanie oraz upowszechnianie wyników przeprowadzonych dotychczas i już zakończonych badań archeologicznych. Corocznie w Zespole uczestniczą przedstawiciele kilku wybranych, polskich ośrodków naukowych.

 

 


 

OGŁOSZENIE Z 10 CZERWCA 2020 ROKU

W SPRAWIE WYZNACZENIA TERMINU WYBORÓW

W INSTYTUCIE HISTORII

 

 


 

Zaproszenie do Szkoły Letniej IDMN

 

Dyrektor Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej

im. R. Dmowskiego i I. J. Paderewskiego

 

prof. Jan Żaryn

 

zaprasza

 

do uczestnictwa w Szkole Letniej w dniach 17 - 20 sierpnia 2020 r. organizowanej przez Instytut. Zgłoszenia przyjmowane są do 30 czerwca br. Szkoła Letnia organizowana jest dla studentów historii drugiego stopnia, doktorantów oraz nauczycieli historii i katechetów uczących w szkołach średnich. W programie szkoły znajdą się wykłady oraz warsztaty prowadzone przez wybitnych znawców historii ruchu narodowo-chrześcijańskiego oraz doświadczonych dydaktyków.

 

Informacje szczegółowe o warunkach uczestnictwa oraz formularz zgłoszeniowy

do Szkoły Letniej IDMN

 

 


 

Nagroda Historyczna "Polityki"

 

Pani dr Ewa Bukowska-Marczak

została laureatką Nagrody Historycznej czasopisma "Polityka"

 

za książkę

 

Przyjaciele, koledzy, wrogowie? Relacje pomiędzy polskimi, żydowskimi

i ukraińskimi studentami Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie

w okresie międzywojennym (1918 - 1939).

 
Monografia uznana za debiut historyczny to opublikowana praca doktorska napisana pod kierunkiem Pana dr. hab. Mirosława Filipowicza w Instytucie Historii. Sukces jest tym większy, że finaliści konkursu zostali wyłonieni spośród blisko 180 zgłoszonych kandydatur. Gratulacje dla laureatki oraz promotora!

 

 

1d8c8db3-bf37-43f2-a92e-91a242d68964_830x830

 

Książka opowiada o studentach różnej narodowości Uniwersytetu Jana Kazimierza w przedwojennym Lwowie, o ich wzajemnych relacjach, o wzajemnym postrzeganiu siebie i sposobach myślenia o sobie, o różnych wydarzeniach, których byli uczestnikami. To także opowieść o ich politycznych wyborach i uwikłaniu w ówczesną niełatwą rzeczywistość.

 

 


 

 

Z radością informujemy o ukazaniu się Księgi Jubileuszowej

 

„Przypominać zapomniane, odkrywać nieznane.

Polskie losy – Kościół – Syberia – Rosja (XIX-XX w.)"

 

ofiarowanej

 

Panu Profesorowi Eugeniuszowi Niebelskiemu

z okazji 70. rocznicy urodzin.

 

Składamy Panu Profesorowi najserdeczniejsze gratulacje

i dziękujemy za Jego niestrudzoną pracę,

której owocami szczyci się Instytut Historii.

 

 

 

ab_przypominac_zapomniane

 

 

Ze względu na pandemię uroczystość jubileuszowa odbędzie się w późniejszym terminie.

 

 


 

 

Przyjęcia interesantów w Sekretariacie Instytutu Historii (CN 114 i 116) zostają zawieszone do odwołania.

 

We wszystkie dni robocze w godz. 7.30-15.30 zapraszamy do kontaktu

drogą elektroniczną pod adresami:

 

Sekretarz ds. obsługi procesu naukowego  ihnauka [at] kul.pl

Sekretarz ds. obsługi procesu kształcenia  ihdydaktyka[at]kul.pl

 

 

Tekst Zarządzenia

 

 


 

Zasady przyznawania środków z rezerwy Dziekana 2020

Formularz wniosku [docx]

Formularz wniosku [odt]

 


 

Zasady publikowania tekstów naukowych,

czyli

 

 pomocne schematy działań przy publikowaniu tekstów naukowych

 

- publikowanie w KUL

 

- publikowanie w wydawnictwach zewnętrznych