Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej organizowanej przez Pracownię Wojskowo-Historyczną Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, która będzie miała miejsce w dniach 22-23 kwietnia 2021 r. w Lublinie

 

PRZEŁOMOWE MOMENTY WOJEN

W ŚWIETLE FAKTÓW I TRADYCJI

z dziejów wojskowości polskiej i powszechnej

 

 

PROGRAM KONFERENCJI

 

 

Podejmowanie wojen bywało niejednokrotnie porównywane do hazardu, ze względu na ich nieprzewidywalny z góry przebieg i nieoczekiwane wyniki. Wiele razy dochodziło w trakcie ich trwania do spektakularnych przełomów, gdy przewagę zyskiwała strona przegrywająca, a traciła ją odnosząca dotąd tryumfy. Mogły decydować o tym najprzeróżniejsze zjawiska, zarówno ściśle militarne, jak i odległe od spraw wojskowych, zarówno przygotowywane z zamysłem, jak i zupełnie przypadkowe. Nagłe zwroty w przebiegu wojennych zmagań przypisywano zaskakującym decyzjom podejmowanym przez polityków i dowódców, ich skłonnościom do ryzykownych zachowań, nowatorskim rozwiązaniom technicznym i taktycznym na polach walk, optymalnym wyborom miejsca i czasu podejmowanych działań zbrojnych, nagle rozbudzonemu zapałowi walczących mas wojska, czy nawet  zwykłym "zrządzeniom losu" i wielu innym czynnikom. Nieraz w zbiorowej świadomości urastały one do rangi zjawisk nadnaturalnych, stąd takie pojęcia, jak "cud domu brandenburskiego", "cud nad Marną", czy "cud nad Wisłą". Przełomom militarnym, a także ich ideowej i kulturowej trwałości w pamięci całych pokoleń chcemy poświęcić naszą kolejną konferencję, na którą serdecznie zapraszamy. 

 

 

 

Komitet organizacyjny

 

dr hab. Jan Ptak

dr hab. Andrzej Niewiński, prof. KUL

dr Marcin Baranowski KUL

dr Andrzej Gładysz KUL

 

  


Mamy przyjemność zaprosić Państwa do zapoznania się z IX tomem serii Homo Militans, zatytułowanym Wojna i prawo.

 

 

PDF


                                                                              

W ostatnich dniach nasze środowisko doznało bolesnej straty.

Odszedł od nas mgr Emil Ciecieląg, absolwent studiów historycznych KUL, doktorant w naszym Instytucie, pracownik Biblioteki Filologii Romańskiej i Hispanistyki KUL.

 

 

Nasz Kolega zainteresowania badawcze kierował początkowo w stronę średniowiecza (licencjat Zjawiska nadnaturalne w kronice Thietmara. W kręgu mentalności wczesnośredniowiecznej – promotor prof. Leszek Wojciechowski, 2010).

Jego główną pasją pozostawała jednak historia i kultura Japonii. Należał do najlepszych absolwentów, którzy ukończyli specjalizację wojskowo-historyczną w naszym Instytucie (magisterium Miyamoto Musashi – wojownik i filozof w kulturze Japonii – promotor dr hab.

Hubert Łaszkiewicz, prof. KUL, 2012).

 

Po studiach magisterskich podjął badania nad zagadnieniem roli miecza w kulturze samurajów. Uczestniczył w licznych konferencjach krajowych, był zaangażowany w działalność Pracowni Wojskowo-Historycznej KUL, publikował teksty naukowe dotyczące wojskowości japońskiej (m.in. w ramach serii Homo Militans).

 

Śp. Emil Ciecieląg

pozostanie w naszej pamięci jako dobry Kolega i pogodny człowiek,

pełen entuzjazmu dla odkrywania Historii.  

 

Pamiętajmy o Nim w naszej modlitwie.

 

 

Zespół Pracowni Wojskowo-Historycznej KUL

 

 


 

 

Śp.  mgr Emil Ciecieląg 1988 – 2020

 

            Rozprawa doktorska Pana Emila nosiła tytuł  "Religia walki. Na podstawie wybranych japońskich traktatów filozoficznych XVII - XVIII wieku". Składała się z czterech rozdziałów: pierwszy o autorach traktatów, drugi o samych traktatach, trzeci o stosunku wojowników do religii, a czwarty o stosunku wojowników do walki. Praca powstawała początkowo pod opieką śp. prof. Marii Romana Sławińskiego, orientalisty, twórcy Sinologii na WNH KUL. Po Jego niespodziewanej śmierci w listopadzie 2014 roku przejąłem opiekę nad pracą. W połowie 2018 roku pierwsza wersja jej całości była już gotowa. Po konsultacjach z japonistami z Wydziału Orientalistycznego UW Pan Emil od jesieni 2018 r. pracował nad poprawianiem tekstu. Ostatni kontakt mieliśmy na jesieni 2019 roku, kiedy przesłał mi kolejne poprawione wersje rozprawy. Kontakt zamarł na czas jakiś – a potem, w roku 2020 zmiany, które wywołała pandemia, przerwały naszą współpracę.

 

            Fascynacja Japonią, jej językiem i kulturą, sztuką walki i szerzej – filozofią szermierki – wzięły się u śp. Pana Emila zapewne z zauroczenia postacią emblematyczną dla świata samurajów – Miyamoto Musashim i jego traktatem o szermierce "Księga Pięciu Kręgów". Tak się stało, że główne dzieło śp. Emila nie zostało ukończone; jednak zdołał powiedzieć o swoich odkryciach i interpretacjach w tekstach drobniejszych - wydanych już drukiem.

 

            Niech to, co zakryte teraz – odsłoni Mu się w pełni tam, gdzie Jego szczerość serca i zainteresowanie nie będzie już spotykało przeszkód i trudności znanych nam tu na ziemi. Niech pozna to, co poznać chciał.

 

            Do zobaczenia Szanowny i Drogi, zobaczymy się przecież jeszcze. Jako Twój nauczyciel i starszy kolega wypomnę Ci jednak, jedną rzecz: dla Twoich Bliskich, Żony i Dzieci, pośpieszyłeś się z tym odejściem. Mam nadzieję, że zrozumieją, ale i Ty: pamiętaj o Nich, tak, jak Oni pamiętać będą o Tobie.

 

 

dr hab. Hubert Łaszkiewicz

 

 


Podpisanie umowy o współpracy naukowej pomiędzy Wydziałem Nauk Humanistycznych KUL a Wydziałem Wojskowym Akademii Sztuki Wojennej

 

 

W dniu 20 lutego 2017 roku na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II gościliśmy pracowników naukowych Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie. Przybyli do nas: Dziekan Wydziału Wojskowego płk dr hab. Krzysztof Krakowski, Dyrektor Instytutu Strategii Wojskowej płk dr hab. Juliusz Tym oraz Kierownik Zakładu Historii Sztuki Wojennej i Polemologii ppłk dr Jacek Lasota.

Gospodarzem spotkania była Pani Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych dr hab. Magdalena Charzyńska-Wójcik. Towarzyszył Jej Pan Prodziekan do spraw nauki i kontaktów z zagranicą dr hab. Dariusz Skórczewski, prof. KUL. W spotkaniu wzięli udział także: Dyrektor Instytutu Historii dr hab. Tomasz Nowicki oraz pracownicy Pracowni Wojskowo-Historycznej Instytutu Historii: dr hab. Andrzej Niewiński, dr Marcin Baranowski, dr Andrzej Gładysz.  

Celem wizyty było podpisanie porozumienia o współpracy naukowej.  

 

 

 

 

 


PRACOWNIA WOJSKOWO-HISTORYCZNA

dr hab. Jan Ptak - Kierownik

 

dr hab. Andrzej Niewiński, prof. KUL

 

dr Marcin Baranowski

 

dr Andrzej Gładysz

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 22.04.2021, godz. 22:43 - Marcin Baranowski