Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej organizowanej przez Pracownię Wojskowo-Historyczną Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II,

która będzie miała miejsce w dniach 21-22 kwietnia 2022 r. w Lublinie

 

 

SWOJSKOŚĆ ORAZ CUDZOZIEMSZCZYZNA

z dziejów wojskowości polskiej i powszechnej

 

 

Od niepamiętnych czasów aktywność militarna, traktowana jako czynnik niezbędny do zapewnienia im bezpieczeństwa i prowadzenia ekspansji na zewnątrz, wymagała od państw i społeczeństw największego wysiłku i zaangażowania. Dlatego wojskowość była zazwyczaj nieodzownym elementem tożsamości każdej wspólnoty państwowej i narodowej, jedną z najbardziej rodzimych dziedzin życia zbiorowego w jej obrębie. Z drugiej strony, starając się  nadać własnym siłom zbrojnym jak największą wartość i skuteczność, sięgano po obce osiągnięcia na tym polu, korzystając z wypracowanych gdzie indziej sposobów walki, jej narzędzi w postaci uzbrojenia i wyposażenia, czy też zasad organizacyjnych. Towarzyszyły temu w wielu państwach takie zjawiska jak masowe przyjmowanie cudzoziemców do służby w siłach zbrojnych czy włączanie obcych terminów do zasobów słownictwa wojskowego. Zaczerpnięte z zewnątrz wzory częstokroć z biegiem czasu tak bardzo wtapiały się w rodzime tradycje militarne wielu państw i narodów, że dziś są uważane za ich integralną część.  Zjawiska z tego zakresu, jak też wiele pokrewnych im zagadnień, chcielibyśmy uczynić przedmiotem obrad naszej kolejnej konferencji z cyklu "Homo militans", której tytuł będzie brzmiał: Swojskość oraz cudzoziemszczyzna w wojskowości polskiej i powszechnej. Serdecznie zapraszamy do  wzięcia w niej udziału.

 

 

Osoby zainteresowane prosimy o przygotowanie wystąpień konferencyjnych [max. 20 minut] i nadesłanie abstraktów. Zgłoszenia prosimy nadsyłać drogą elektroniczną [niewin@kul.pl] do 31 marca 2022 r.

 

 

 

 

Komitet organizacyjny

 

dr hab. Jan Ptak

dr hab. Andrzej Niewiński, prof. KUL

dr Marcin Baranowski

dr Andrzej Gładysz

 

 

informacje szczegółowe

 

formularz zgłoszeniowy

 

 

 

PROGRAM

 

CZWARTEK 21 IV 2022

 

9.30 – 9.40 Inauguracja konferencji: dr hab. Jan Ptak – Kierownik Pracowni Wojskowo-Historycznej

 

moderator: dr Marcin Baranowski

 

9.40 – 10.00 prof. dr hab. Andrzej Olejko(PWSZ Jarosław)

Obcokrajowcy w lotnictwie polskim u progu niepodległości i obce trendy w nim po 1918 r.

10.00 – 10.20 dr Grzegorz Jasiński (WAT)

Habsburskie korzenie polskich skrzydeł. Lotnictwo lwowskie w listopadzie 1918 roku

10.20 – 10.40 dr hab. Jan Ptak (KUL)

Zagraniczne doświadczenia polskiego rycerstwa w obcej służbie w epoce Grunwaldu

10.40 – 11.00 prof. UŁ dr hab. Tadeusz Grabarczyk (UŁ)

Rotmistrzowie A.D. 1477. Swoi czy obcy?

11.00 – 11.20 prof. KUL dr hab. Andrzej Niewiński(KUL)

„Odwago, tobie służę”. Wojenne losy Czarnego Księcia w kampanii hiszpańskiej

11.20 – 11.40 dr Pablo de la Fuente; prof. KUL dr hab. Cezary Taracha (KUL)

Regulamin Andrei dell'Aqua z 1622 roku a rozwój szkół artylerii w Polsce. Wpływy hiszpańskie na polską myśl wojskową w XVII wieku

 

11.40 – 12.00 dyskusja

12.00 – 12.20 przerwa kawowa

 

moderator: prof. UŁ dr hab. Tadeusz Grabarczyk

 

12.20 – 12.40 prof. dr hab. Jolanta Daszyńska (UŁ)

Pomoc czy uciążliwość? Francuscy oficerowie w Armii Kontynentalnej w pierwszych latach amerykańskiej wojny o niepodległość, 1775-1777

12.40 – 13.00 dr Piotr Derengowski(UG)

Między niewolą, a wolnością. Wyobcowanie żołnierzy afroamerykańskich w okresie wojny secesyjnej w świetle zachowanych źródeł

13.00 – 13.20 mgr Michał Rastaszański(UW) Wpływ Francji na idee republikańskie w amerykańskich pracach wojskowych (1807-1812)

13.20 – 13.40 dr Dariusz Faszcza (Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku)

Adaptacja obcych wzorców w armii bułgarskiej w latach 1878–1918

 

13.40 – 14.00  dyskusja

14.00 – 15.00 przerwa na obiad

 

moderator: dr hab. Jan Ptak

 

15.00 – 15.20 dr Michał Norbert Faszcza (UŚ)

Między starożytnym Rzymem a renesansową Florencją: reforma wojskowa Niccolò Machiavellego z 1506 r. 

15.20 – 15.40 prof. UAM dr hab. Łukasz Różycki (UAM)

Federaci – rzecz o obcych żołnierzach na rzymskiej służbie w czasach panowania cesarza Maurycjusza

15.40 – 16.00 prof. dr hab. Leszek Wojciechowski (KUL)

Obce wzorce w rodzimej wojskowości we wczesnym średniowieczu w świetle przekazów łacińskojęzycznych

 

 

16.00 – 16.20 dyskusja

 

moderator: prof. UAM dr hab. Łukasz Różycki

 

16.20 – 16.40 dr hab. Ewa M. Ziółek  (KUL)

dał nam przykład… Napoleon Bonaparte a historia Polski w kazaniach wojskowych kapelanów epoki Księstwa Warszawskiego

16.40 – 17.00 dr Marcin Baranowski (KUL)

Szczypta swojskości. Wątki polskie w wojskowości napoleońskiej

17.00 – 17.20 mgr Hubert Korzeniowski (UW)

Co zrobić, żeby wojna przestała żywić się sama ? – działania Rządu Księstwa Warszawskiego w obliczu oczekiwań Francuzów względem przygotowań do kampanii 1812 roku

 

17.20 – 17.50 dyskusja i podsumowanie I dnia obrad

 

19.30 – spotkanie na Starym Mieście

 

 

 

PIĄTEK 22 IV 2022

 

moderator: dr Ewa Rzeczkowska

 

9.30 – 9.50 dr Bartosz Staręgowski (Archiwum Państwowe w Lublinie)

Wokół sporu o obsadę wojsk sejmikowych… Przyczyny, przebieg i skutki sporu wokół oficerów cudzoziemskich wyznaczonych na dowódców wojsk powiatowych Wielkopolski właściwej

9.50 – 10.10 prof. UJD dr hab. Maciej Trąbski(UJD)

Koncepcje zmiany sposobu rekrutacji do oddziałów autoramentu cudzoziemskiego w epoce stanisławowskiej

10.10 – 10.30 mgr Maksymilian Krasoń (UAM) „Z armii szwedzkiej do polskiej”- Jan Kampenhausen jako przykład niezwykłego cudzoziemca w czasach saskich

 

10.30 – 10.50 dyskusja

10.50 – 11.00 przerwa kawowa

 

moderator: prof. UJD dr hab. Maciej Trąbski

 

11.00 – 11.20 płk prof. ASzWoj dr hab. Jacek Lasota (ASzWoj)

Polska Broń Pancerna – swojskość i cudzoziemskość

11.20 – 11.40 prof. UŁ dr hab. Witold Jarno (UŁ)

Gruzini w obronie Tomaszowa Mazowieckiego we wrześniu 1939 roku

11.40 – 12.00 mgr Jan Błachnio (UW)

Na pomoc państwu Habsburgów. Niemieckie oddziały wojskowe na froncie karpackim 1914-1915

12.00 – 12.20 mgr Marcin Petrynko-Cyfrowicz(UMCS)

Organizacja Armii Polskiej we Francji w latach 1917-1919 wobec francuskiej myśli wojskowej – zarys problematyki

12.20 – 12.40 dr Tomasz Gliniecki (Muzeum Stutthow w Sztutowie)

„Zabij Niemca!” – kształtowanie „obrazu wroga” w publikacjach Ilji Erenburga z lat 1941-1945

 

 

12.40 – 13.00 dyskusja

13.00 – 14.00 przerwa na obiad

 

 

moderator: prof. KUL dr hab. Andrzej Niewiński

 

14.00 – 14.20 dr hab. Milena Palczewska (ASzWoj)

Obcy, swój, inny – przykład wielokulturowego Podlasia

14.20 – 14.40 dr Ewa Rzeczkowska (KUL)

Bracia Siła-Nowiccy w armii carskiej

14.40 – 15.00 dr Michał Przybylak (ASzWoj)

Swoi czy obcy? Cudzoziemcy w formacjach ochotniczych w wojnach XX i XXI wieku

15.20 – 15.40 mgr Damian Michał Szewczyk (KUL)

Synowie Albionu z błyskawicami na patce kołnierza – British FreeCorps

15.40 – 16.00 dr Marcin Paluch (Lotnicza Akademia Wojskowa)

Zagraniczne typy broni charakteryzowane w latach 1928-1939 na łamach „Przeglądu Piechoty" – miesięcznika Departamentu Piechoty Ministerstwa Spraw Wojskowych

16.00 – 16.20 mgr Bogusław Szalast (KUL)

Armia jako czynnik integrujący ludność chłopską z niepodległym państwem polskim

 

16.20 – 16.50 dyskusja

 

16.50 – 17.00 zakończenie i podsumowanie konferencji: prof. KUL dr hab. Andrzej Niewiński –Pracownia Wojskowo-Historyczna

 

 


Mamy przyjemność zaprosić Państwa do zapoznania się z IX tomem serii Homo Militans, zatytułowanym Wojna i prawo.

 

 

PDF


                                                                              

W ostatnich dniach nasze środowisko doznało bolesnej straty.

Odszedł od nas mgr Emil Ciecieląg, absolwent studiów historycznych KUL, doktorant w naszym Instytucie, pracownik Biblioteki Filologii Romańskiej i Hispanistyki KUL.

 

 

Nasz Kolega zainteresowania badawcze kierował początkowo w stronę średniowiecza (licencjat Zjawiska nadnaturalne w kronice Thietmara. W kręgu mentalności wczesnośredniowiecznej – promotor prof. Leszek Wojciechowski, 2010).

Jego główną pasją pozostawała jednak historia i kultura Japonii. Należał do najlepszych absolwentów, którzy ukończyli specjalizację wojskowo-historyczną w naszym Instytucie (magisterium Miyamoto Musashi – wojownik i filozof w kulturze Japonii – promotor dr hab.

Hubert Łaszkiewicz, prof. KUL, 2012).

 

Po studiach magisterskich podjął badania nad zagadnieniem roli miecza w kulturze samurajów. Uczestniczył w licznych konferencjach krajowych, był zaangażowany w działalność Pracowni Wojskowo-Historycznej KUL, publikował teksty naukowe dotyczące wojskowości japońskiej (m.in. w ramach serii Homo Militans).

 

Śp. Emil Ciecieląg

pozostanie w naszej pamięci jako dobry Kolega i pogodny człowiek,

pełen entuzjazmu dla odkrywania Historii.  

 

Pamiętajmy o Nim w naszej modlitwie.

 

 

Zespół Pracowni Wojskowo-Historycznej KUL

 

 


 

 

Śp.  mgr Emil Ciecieląg 1988 – 2020

 

            Rozprawa doktorska Pana Emila nosiła tytuł  "Religia walki. Na podstawie wybranych japońskich traktatów filozoficznych XVII - XVIII wieku". Składała się z czterech rozdziałów: pierwszy o autorach traktatów, drugi o samych traktatach, trzeci o stosunku wojowników do religii, a czwarty o stosunku wojowników do walki. Praca powstawała początkowo pod opieką śp. prof. Marii Romana Sławińskiego, orientalisty, twórcy Sinologii na WNH KUL. Po Jego niespodziewanej śmierci w listopadzie 2014 roku przejąłem opiekę nad pracą. W połowie 2018 roku pierwsza wersja jej całości była już gotowa. Po konsultacjach z japonistami z Wydziału Orientalistycznego UW Pan Emil od jesieni 2018 r. pracował nad poprawianiem tekstu. Ostatni kontakt mieliśmy na jesieni 2019 roku, kiedy przesłał mi kolejne poprawione wersje rozprawy. Kontakt zamarł na czas jakiś – a potem, w roku 2020 zmiany, które wywołała pandemia, przerwały naszą współpracę.

 

            Fascynacja Japonią, jej językiem i kulturą, sztuką walki i szerzej – filozofią szermierki – wzięły się u śp. Pana Emila zapewne z zauroczenia postacią emblematyczną dla świata samurajów – Miyamoto Musashim i jego traktatem o szermierce "Księga Pięciu Kręgów". Tak się stało, że główne dzieło śp. Emila nie zostało ukończone; jednak zdołał powiedzieć o swoich odkryciach i interpretacjach w tekstach drobniejszych - wydanych już drukiem.

 

            Niech to, co zakryte teraz – odsłoni Mu się w pełni tam, gdzie Jego szczerość serca i zainteresowanie nie będzie już spotykało przeszkód i trudności znanych nam tu na ziemi. Niech pozna to, co poznać chciał.

 

            Do zobaczenia Szanowny i Drogi, zobaczymy się przecież jeszcze. Jako Twój nauczyciel i starszy kolega wypomnę Ci jednak, jedną rzecz: dla Twoich Bliskich, Żony i Dzieci, pośpieszyłeś się z tym odejściem. Mam nadzieję, że zrozumieją, ale i Ty: pamiętaj o Nich, tak, jak Oni pamiętać będą o Tobie.

 

 

dr hab. Hubert Łaszkiewicz

 

 


Podpisanie umowy o współpracy naukowej pomiędzy Wydziałem Nauk Humanistycznych KUL a Wydziałem Wojskowym Akademii Sztuki Wojennej

 

 

W dniu 20 lutego 2017 roku na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II gościliśmy pracowników naukowych Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie. Przybyli do nas: Dziekan Wydziału Wojskowego płk dr hab. Krzysztof Krakowski, Dyrektor Instytutu Strategii Wojskowej płk dr hab. Juliusz Tym oraz Kierownik Zakładu Historii Sztuki Wojennej i Polemologii ppłk dr Jacek Lasota.

Gospodarzem spotkania była Pani Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych dr hab. Magdalena Charzyńska-Wójcik. Towarzyszył Jej Pan Prodziekan do spraw nauki i kontaktów z zagranicą dr hab. Dariusz Skórczewski, prof. KUL. W spotkaniu wzięli udział także: Dyrektor Instytutu Historii dr hab. Tomasz Nowicki oraz pracownicy Pracowni Wojskowo-Historycznej Instytutu Historii: dr hab. Andrzej Niewiński, dr Marcin Baranowski, dr Andrzej Gładysz.  

Celem wizyty było podpisanie porozumienia o współpracy naukowej.  

 

 

 

 

 


PRACOWNIA WOJSKOWO-HISTORYCZNA

dr hab. Jan Ptak - Kierownik

 

dr hab. Andrzej Niewiński, prof. KUL

 

dr Marcin Baranowski

 

dr Andrzej Gładysz

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 20.04.2022, godz. 17:16 - Marcin Baranowski