Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej organizowanej przez Pracownię Wojskowo-Historyczną Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, która będzie miała miejsce w dniach 20-21 kwietnia 2023 r. w Lublinie

 

WOJENNE ZDOBYCZE, ŁUPY, TROFEA

z dziejów wojskowości polskiej i powszechnej

 

Wojny zawsze miały swój wymiar materialny, a dążeniom do zniszczenia lub zdominowania przeciwnika nieodłącznie towarzyszyło pozyskiwanie na nim zdobyczy w rozmaitej postaci – ziem, ludzi, obiektów osadniczych czy dóbr ruchomych. Ich osiągnięcie było miarą militarnego sukcesu strony zwycięskiej. Przyczyniało się do wzmocnienia potęgi i gospodarczego potencjału państwa, zaspokajało indywidualne i zbiorowe roszczenia uczestników walk, a także służyło manifestowaniu triumfu nad pokonanym wrogiem. Tego rodzaju zjawiska z pewnością zasługują na wnikliwe badanie, a uzyskane wyniki mogą znacznie wzbogacić obraz zbrojnych zmagań rozgrywających się w dalszej i bliższej przeszłości. Stąd wziął się pomysł poświęcenia im naszej kolejnej konferencji z cyklu „Człowiek i wojna”, dla której proponujemy wiodący tytuł: Wojenne zdobycze, łupy, trofea. Bez wątpienia są to pojęcia wieloaspektowe, obejmujące spektrum bardziej szczegółowych zagadnień, poza ściśle pojmowaną historią wojen i wojskowości związanych także z wieloma innymi obszarami badań historycznych, takimi choćby jak życie gospodarcze, ideologia, religia czy kultura materialna. Zapraszamy Państwa do uczestnictwa w tym przedsięwzięciu, łączymy wyrazy szacunku i przyjaźni.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przygotowanie wystąpień konferencyjnych [max. 20 minut] i nadesłanie abstraktów. Zgłoszenia prosimy nadsyłać drogą elektroniczną [niewin@kul.pl] do 31 marca 2023 r.

 

 

Komitet organizacyjny

 

dr hab. Jan Ptak

dr hab. Andrzej Niewiński, prof. KUL

dr Marcin Baranowski

dr Andrzej Gładysz

 

 

 


PRACOWNIA WOJSKOWO-HISTORYCZNA

dr hab. Jan Ptak - Kierownik

 

dr hab. Andrzej Niewiński, prof. KUL

 

dr Marcin Baranowski

 

dr Andrzej Gładysz

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 31.01.2023, godz. 09:29 - Natalia Turkiewicz