Katedra Historii XIX wieku

Katedra powstała 11 maja 2014 roku po scaleniu I Katedry Historii Nowożytnej, II Katedry Historii Nowożytnej i Katedry Historii Krajów Języka Niemieckiego.

Na jej pierwszego kierownika powołany został prof. dr hab. Eugeniusz Niebelski.

 

Pracownicy Katedry:

dr hab. Anna Barańska, prof. KUL - kierownik

dr Marcin Baranowski

dr hab. Ewa M. Ziółek

 

Pracownicy emerytowani:

prof. dr hab. Eugeniusz Niebelski

 

Badania naukowe prowadzone w Katedrze koncentrują się obecnie wokół epoki napoleońskiej i wielkich powstań narodowych: listopadowego i styczniowego; problematyki politycznej, społecznej i religijnej okresu Sejmu Wielkiego, Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego; dziejów Kościoła rzymskokatolickiego na ziemiach polskich w epoce zaborów; stosunków między papiestwem i Rosją w XIX w.; dyplomacji watykańskiej.

 

Oprac. Anna Barańska, fot. Eugeniusz Niebelski

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 11.09.2023, godz. 13:33 - Anna Barańska