Katedra Historii XIX wieku

Katedra powstała 11 maja 2014 roku po scaleniu I Katedry Historii Nowożytnej, II Katedry Historii Nowożytnej i Katedry Historii Krajów Języka Niemieckiego. Na jej kierownika powołany został prof. dr hab. Eugeniusz Niebelski.

 

Pracownicy Katedry:

prof. dr hab. Eugeniusz Niebelski – kierownik

dr Marcin Baranowski

dr hab. Anna Barańska, prof. KUL

dr hab. Witold Matwiejczyk, prof. KUL

dr hab. Ewa M. Ziółek

 

Doktoranci:

mgr Tomasz Bartos

ks. mgr Krzysztof Dąbal

mgr Aleksander Furtak

mgr Tadeusz Grab

ks. mgr Krzysztof Kamieński

mgr Sylwia Kędzierska

mgr Tomasz Stańczuk

mgr Agnieszka Stefanek

 

Badania naukowe prowadzone w Katedrze koncentrują się wokół epoki napoleońskiej i wielkich powstań narodowych: listopadowego i styczniowego; problematyki politycznej, społecznej i religijnej okresu Sejmu Wielkiego, Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego; zesłań po 1863 r.; powstania zabajkalskiego; losów duchowieństwa na zesłaniu; dziejów Kościoła rzymskokatolickiego na ziemiach polskich w epoce zaborów; stosunków między papiestwem i Rosją w XIX w.; dyplomacji watykańskiej; historii Niemiec i stosunków polsko-niemieckich.

 

Oprac. Anna Barańska, fot. Eugeniusz Niebelski

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 09.10.2020, godz. 18:08 - Anna Barańska