Pracownicy Katedry:

1) dr hab. Arkadiusz Stasiak, prof. KUL - kierownik

2). prof. dr hab. Rafał Wnuk

3) dr hab. Mirosław Filipowicz, adiunkt

4) dr hab. Jacek Chachaj, prof. KUL

5) dr hab. Irena Wodzianowska, adiunkt

6) dr Marcin Gapski, asystent

 

Wszyscy pracownicy Katedry Historii i Historiografii Europy Środkowo-Wschodniej i Wschodniej zajmują się naukowo obszarem Europy Środkowo-Wschodniej i Wschodniej. Prace badawcze, wynikające z kompetencji poszczególnych badaczy dotyczą średniowiecza, historii nowożytnej i XIX wieku (Arkadiusz Stasiak, Irena Wodzianowska, Jacek Chachaj, Marcin Gapski) oraz historii XIX i XX wieku (Mirosław Filipowicz, Rafał Wnuk). Zakres podejmowanych tematów jest bardzo szeroki i obejmuje: historię historiografii i metodologię historii oraz historię kultury (Mirosław Filipowicz), historię polityczną i społeczną, dzieje oporu wobec totalitaryzmów w XX wieku (Rafał Wnuk), historię Kościoła rzymskokatolickiego w średniowieczu i epoce nowożytnej (Jacek Chachaj), historię Cerkwi unickiej w XVIII i XIX wieku (Irena Wodzianowska), historię nowożytnej kultury polskiej (Arkadiusz Stasiak, Marcin Gapski) relacje międzynarodowe w Europie Środkowo-Wschodniej i Wschodniej oraz teorię polityczną i cywilizacyjną (Arkadiusz Stasiak).

Każdy z badaczy w sposób systematyczny uprawia też inne pola badawcze niż te wymienione wyżej. Irena Wodzianowska zajmuje się historią Kościoła rzymskokatolickiego w Imperium Rosyjskim w XIX-XX wieku, historią Polaków w Rosji. Jacek Chachaj prowadzi badania na temat historii Lublina od czasów najdawniejszych do dzisiaj. Rafał Wnuk i Mirosław Filipowicz zajmują się problemami pamięci historycznej, wizualizacją historii w postaci wystaw muzealnych i programów szkolnych, dialogiem na temat spornych zagadnień historycznych pomiędzy Polakami i Rosjanami, Polakami i Ukraińcami, Polakami i Litwinami. Marcin Gapski będzie prowadził badania nad kulturą dawnych, wschodnich ziem Pierwszej Rzeczypospolitej. Arkadiusz Stasiak kontynuuje także prace redakcyjne przy kolejnych tomach Roczników Humanistycznych KUL jako redaktor naukowy tomu Historia.

Na polu dydaktycznym pracownicy Katedry – oprócz prowadzenia zajęć dydaktycznych – są zaangażowani w prowadzenie kierunku „Krajoznawstwo i turystyka kulturowa”.

Rozwój naukowy katedry, prace badawcze zarówno indywidualne, jak też zespołowe są harmonijnie powiązane z doskonaleniem dydaktyki prowadzonej przez Pracowników Katedry. Prowadzą oni zajęcia z dziejów najnowszych, historii historiografii i metodologii historii, historii Rosji, historii nowożytnej Polski i powszechnej, antropologii kulturowej. Rozwój dotyczy także prowadzonych przez Pracowników zajęć praktycznych na kierunkach Kartoznawstwo i turystyka kulturowa oraz Turystyka kulturowa, seminariów licencjackich, magisterskich i doktoranckich.

Pracownicy Katedry rozwijają naukową i organizacyjną współpracę z innymi ośrodkami w Polsce i za granicą, zajmującymi się historią Europy Wschodniej: m.in. IPN, IH PAN, Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, Academia Artes Liberales (UW), Instytut Historii Litwy (Litewska Akademia Nauk), Instytut Historii Powszechnej i Instytut Historii Rosji (Rosyjska Akademia Nauk), Instytut Historii (Kijów i Lwów) (Ukraińska Narodowa Akademia Nauk) oraz z wieloma ośrodkami uniwersyteckimi w Polsce, Litwie, Rosji, Białorusi, Ukrainie, USA, Niemiec, Holandii, Francji, Włoszech, Austrii.

Integracja badań nad historią i historiografią Europy Środkowo-Wschodniej i Wschodniej umożliwia koordynacje prac naukowych i projektowych. Dlatego jednym z celów Katedry Historii i Historiografii Europy Środkowo-Wschodniej i Wschodniej jest kontynuacja badań, zapoczątkowanych przez Profesora Jerzego Kłoczowskiego i realizowanych do tej pory w Instytucie Europy Środkowo-Wschodniej.

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 15.12.2020, godz. 12:02 - Arkadiusz Stasiak