Zakład Dokumentacji i Opracowania Zbiorów Materialnych Instytutu Historii

 

Zakład Dokumentacji i Opracowania Zbiorów Materialnych Instytutu Historii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II powstał w 2003 roku. Jest on komórką rozwojową, mającą służyć dydaktyce Instytutu. Aktualnie podstawę Zakładu stanowi zbiór zabytków archeologicznych, pochodzących z badań wykopaliskowych i powierzchniowych przeprowadzonych w latach 1968 - 1973 przez dr Marię Chyżewską - Sułowską, pracownika Katedry Archeologii Polski KUL, na stanowiskach w: Piotrawinie, Kamieniu, Kaliszanach, Głodnie, Krężnicy Jarej, Lublinie - Czwartku.
 
imgp2665_400
Spośród artefaktów, odkrytych podczas tych prac, na szczególną uwagę zasługują naczynia ceramiczne, z których najstarsze  datowane są na epokę neolitu, a najmłodsze pochodzą z XVI - XVII wieku.
 
imgp2666_400
Niezwykłe znalezisko stanowi odnaleziony w Piotrawinie skarb przedmiotów żelaznych, określanych jako siekiery, topory, bądź grzywny siekieropodobne.  Zbiór zawiera ponadto narzędzia krzemienne oraz szereg przedmiotów metalowych służących zarówno do codziennego użytku, jak i do produkcji rzemieślniczej, a także srebrne i brązowe ozdoby, militaria, monety, materiał antropologiczny (niekompletne szkielety ludzkie), materiał pochodzenia organicznego (zwierzęce kości) oraz materiał ichtiologiczny i botaniczny.
 
imgp2670_400
Obecnie kuratorem Zakładu Dokumentacji i Opracowania Zbiorów Materialnych Instytutu Historii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II jest prof. dr hab. Czesław Deptuła. Zabytkami opiekuje się dr Katarzyna Pisarek - Małyszek
 
imgp2699_400
Autor: Dariusz Prucnal
Ostatnia aktualizacja: 27.05.2022, godz. 13:58 - Tomasz Nowicki