Dyrektor Instytutu Historii

 

Nowicki Tomasz, dr hab., prof. KUL

 

Pracownicy badawczy, badawczo-dydaktyczni i dydaktyczni

 

Baranowski Marcin, dr

Barańska Anna, dr hab., prof. KUL

Bober Sabina, dr hab., prof. KUL

Bujak Grzegorz, ks., dr hab., prof. KUL

Byzdra-Kusz Paulina, dr

Chachaj Jacek, dr hab., prof. KUL

Chomentowska Edyta, dr

de la Fuente de Pablo Pablo, dr

Derewenda Robert, dr

Filipowicz Mirosław, dr hab., prof. KUL

Gapski Marcin, dr

Gołębiowski Jacek, dr hab., prof. KUL

Hamryszczak Artur, dr

Januszek-Sieradzka Agnieszka, dr hab.

Karkut Marcin, dr

Kiper Daniel, dr

Kochanek Piotr, dr hab., prof. KUL

Kozyrski Robert, dr hab., prof. KUL

Kras Paweł, dr hab., prof. KUL

Kumor-Mielnik Joanna, dr

Matwiejczyk Witold, dr hab., prof. KUL

Mirek Agata, s., dr hab., prof. KUL

Misiura Grzegorz, dr

Münnich Maciej, dr hab., prof. KUL

Niewiński Andrzej, dr hab., prof. KUL

Panfil Tomasz, dr hab.

Piotrowski Mirosław, dr hab., prof. KUL 

Plisiecki Piotr, dr hab.

Ptak Jan, dr hab.

Rabiński Jarosław, dr hab., KUL

Rachwał Piotr, dr hab.

Ryba Mieczysław, dr hab., prof. KUL

Rzeczkowska Ewa, dr

Stasiak Arkadiusz, dr hab., prof. KUL

Szady Bogumił, dr hab., prof. KUL

Szady Joanna, dr hab.

Taracha Cezary, dr hab., prof. KUL

Turkiewicz Natalia, dr

Wnuk Rafał, prof. dr hab.

Wodzianowska Irena, dr hab.

Wojciechowski Leszek, prof. dr hab.

Ziółek Ewa, dr hab.

Zych Sławomir, ks., dr hab.

Żurek Waldemar, ks., dr hab., prof. KUL 

 

Pozostali pracownicy

Gigilewicz Edward, dr

Mielnik Sławomir, dr

Sieradzki Paweł, dr

Autor: Ewa Krawczak
Ostatnia aktualizacja: 05.05.2021, godz. 17:02 - Ewa Krawczak