STUDIA NAD WIEDZĄ 

KONFERENCJA

 

KREOWANIE SPOŁECZEŃSTWA NIEWIEDZY

Lublin, 27-28 listopada 2013 r.

 

ORGANIZATORZY:

Katedra Socjologii Wiedzy i Edukacji KUL

Katedra Filozofii Społecznej KUL

Katedra Socjologii Makrostruktur i Ruchów Społecznych KUL

 

   Celem konferencji jest próba pokazania mechanizmów i działań przyczyniających się do kreowania społeczeństwa niewiedzy. Dokonywać się to może na wiele różnych sposobów, przez: przemilczanie prawd, zniekształcanie faktów, zacieranie różnicy między faktami i kryteriami ocen, wprowadzanie chaosu informacyjnego, posługiwanie się fałszywymi informacjami, kreowanie sztucznych problemów, odciąganie uwagi od problemów istotnych, obniżanie standardów poznawczych na różnych szczeblach edukacji, narzucanie kultury niskich wartości, traktowanie szkolnictwa wyższego jako przedsiębiorstwa, zastąpienie dążenia do prawdy zdobywaniem grantów i wysokich pozycji w rankingach.

 

 

 

Program:

 

Środa, 27 listopada
9.10 - 9.30 Otwarcie konferencji:

ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński, Rektor KUL
ks. prof. dr hab. Stanisław Fel, Dziekan Wydziału Nauk Społecznych KUL
prof. dr hab. Arkadiusz Jabłoński, Przedstawiciel organizatorów

 

9.30 - 12.30 I SESJA PLENARNA (Kolegium Jana Pawła II, s. C-1031)

Przewodniczy: ks. prof. dr hab. Janusz Mariański

 

Część I.
• 9.30 - 9.50 prof. dr hab. Marek Czyżewski, UŁ: Społeczeństwo niewiedzy i socjologia niewiedzy
• 9.50 - 10.10 prof. dr hab. Krzysztof Wielecki, UKSW: Wiedza, kultura masowa i socjologia
• 10.10 - 10.30 Dyskusja

 

10.30 - 10.50 Przerwa

 

Część II.

• 10.50 - 11.10 prof. dr hab. Zbigniew Rykiel, URZ: Mechanizmy kształtowania niewiedzy
• 11.10 - 11.30 prof. dr hab. Marek Hetmański, UMCS: Jak i dlaczego powstaje w społeczeństwie dezinformowanie
• 11.30 - 11.50 prof. dr hab. Jadwiga Mizińska, UMCS: Niewiedza a głupota
• 11.50 - 12.20 Dyskusja

 

12.45 -14.00 Lunch

 

Obrady w grupach tematycznych: 14.10 - 16.10 

 • Grupa I. Uniwersyteckie kształcenie do (nie) wiedzy [Kolegium Jana Pawła II, s. C-304]
  Przewodniczy dr Wioletta Szymczak
 • Grupa II. Komunikacja społeczna u podstaw (nie) wiedzy [Kolegium Jana Pawła II, s. C-306]
  Przewodniczy dr Monika Adamczyk
 • Grupa III. Historia jako źródło (nie) wiedzy [Kolegium Jana Pawła II, s. C-318]
  Przewodniczy dr Edward Balawajder
 • Grupa IV. Polityka jako służba oparta na (nie) wiedzy [Kolegium Jana Pawła II, s. C-321]
  Przewodniczy ks. dr Maciej Hułas


16.10 - 16.30 Przerwa

 

16.30 - 17.30 II SESJA PLENARNA (Kolegium Jana Pawła II, s. C-1031)

Przewodniczy ks. prof. dr hab. Stanisław Kowalczyk

 

• 16.30 - 16.50 prof. dr hab. Marek Rembierz, UŚ: Sokratejska wiedza o niewiedzy versus kreowanie społeczeństwa niewiedzy
• 16.50 - 17.10 prof. dr hab. Piotr Kochanek, KUL: Kartografia antropomorficzna a europejska ideologia hierarchii narodów
• 17.10 - 17.30 prof. dr hab. Lech W. Zacher (Akad. Koźmińskiego): Społeczeństwo wiedzy/niewiedzy w budowie
• 17.30-17.50 Dyskusja

 

17.50 - 18.00 Przerwa

 

18.00 - 19.00 SESJA SPECJALNA - „95 LAT socjologii w KUL”
• Uroczyste wręczenie pierścieni Magistro Nostro A.D. 2013
• Pierścień dla najlepszego magistra Instytutu Socjologii w roku 2013 r.


Czwartek, 28 listopada

 

Obrady w grupach tematycznych: 9.10 - 11.10 

 • Grupa I. Media a przekaz (nie) wiedzy [Kolegium Jana Pawła II, s. C-304]
  Przewodniczy dr Dorota Gizicka
 • Grupa II. Zdrowie i rodzina w kontekście (nie) wiedzy [Kolegium Jana Pawła II, s. C-306]
  Przewodniczy dr Małgorzata Szyszka
 • Grupa III. Problemy społeczno-ekonomiczne wynikające z (nie) wiedzy [Kolegium Jana Pawła II, s. C-318]
  Przewodniczy ks. dr Leon Smyczek
 • Grupa IV. Teoretyczne podstawy koncepcji (nie) wiedzy [Kolegium Jana Pawła II, s. C-321]
  Przewodniczy dr Janina Zabielska

 

11.10 - 11.30 Przerwa

 

11.30 -13.30 III SESJA PLENARNA (Kolegium Jana Pawła II, s. C-1031)

Przewodniczy prof. dr hab. Krzysztof Motyka, KUL

 

Część I
• 11.30 - 11.50 prof. UŁ dr hab. Andrzej Boczkowski: Ideologizacja jakości kształcenia w różnych warunkach ustrojowych
• 11.50 - 12.10 prof. nadzw. dr hab. Wiesław Wójcik, PAN: Analiza założeń leżących u podstaw krajowych ram kwalifikacji w szkolnictwie wyższym

12.10 - 12.30 Przerwa

 

Część II
• 12.30 - 12.50 prof. dr hab. Maciej Teodor Kociuba, UMCS: Fałszywa teoria jako podstawa społecznego działania. O żywotności maltuzjanizmu
• 12.50 - 13.10 prof. dr hab. Robert Szwed, KUL: Reprezentacje wiedzy naukowej w mediach - popularyzacja czy wulgaryzacja nauki?
• 13.10 - 13.30 prof. dr. hab. Kazimierz Kondrat, UwB: Ideologia transhumanizmu
• 13.30 - 13.50 Dyskusja

 

--> SZCZEGÓŁOWY PROGRAM (pdf) 

--> PLAKAT

 

Autor: Tomasz Peciakowski
Ostatnia aktualizacja: 07.11.2016, godz. 01:25 - Tomasz Peciakowski