Celem podstawowym Archiwum Uniwersyteckiego jest gromadzenie, zabezpieczanie, przechowywanie, opracowywanie i udostępnianie dokumentacji archiwalnej powstałej w wyniku działalności Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz instytucji prawnych związanych z Uczelnią.

Autor: Anna Swęda
Ostatnia aktualizacja: 09.11.2015, godz. 09:01 - Marek Pawelec