Archiwum Uniwersyteckie KUL

Celem podstawowym Archiwum Uniwersyteckiego jest gromadzenie, zabezpieczanie, przechowywanie, opracowywanie i udostępnianie dokumentacji archiwalnej powstałej w wyniku działalności Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz instytucji prawnych związanych z Uczelnią.


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona