Doktor Honoris Causa KUL Raimo Pullat


Uchwała Senatu Akademickiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 14 października 2005 r. w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa KUL Profesorowi Raimo Pullatowi.


Senat Akademicki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, na wniosek Rady Wydziału Nauk Humanistycznych z dnia 20 czerwca 2005 r., w uznaniu działalności naukowej i badawczej, obejmującej szeroko pojętą problematykę stosunków międzynarodowych, ze szczególnym uwzględnieniem relacji polsko-estońskich, nadaje tytuł doktora honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II Profesorowi Raimo Pullatowi.
Najnowsze dzieje Polski i jej polityka względem krajów bałkańskich zajmują istotne miejsce w rozległej twórczości Profesora. Poszerza on w ten sposób wiedzę o Polsce w świadomości Estończyków, a zarazem wiedzę o najnowszych dziejach Estonii wśród Polaków, przyczyniając się wydatnie do budowania wspólnej przestrzeni europejskiej. Ścisłe i przyjacielskie więzi Profesora, Członka Polskiej Akademii Umiejętności, z Polską, ogromna wiedzą i liczący się dorobek naukowy czynią go godnym tego szczególnego wyróżnienia, jakim jest tytuł doktora honoris causa.

 

Życiorys prof. Raimo Pullata


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona