Życiorys prof. Raimo Pullata

Raimo Pullat urodził się w 1935 r. w Tallinie. Studia historyczne odbył na Uniwersytecie w Tartu. Tam też uzyskiwał kolejne stopnie naukowe, z profesurą włącznie. Sprawował funkcje dyrektora Instytutu Historii Akademii Nauk Estonii oraz kierownika Katedry Kultury Miast na Uniwersytecie Tallińskim. Jego badania dotyczą przede wszystkim zagadnień z zakresu demografii historycznej oraz historii politycznej. Wśród tych ostatnich szczególne miejsce zajmują relacje polsko estońskie, polsko – fińskie i estońsko – fińskie. Profesor Pullat jest autorem około 30 monografii i ponad 200 artykułów, publikowanych w języku estońskim, rosyjskim, fińskim, niemieckie, angielskim i polskim. W naszym kraju ukazały się dwie ważne monografi: Stosunki polsko – fińskie w okresie międzywojennym (Warszawa 1998) oraz Od Wersalu do Westerplatte. Stosunki estońsko – polskie w okresie międzywojennym (Kraków 2003). Raimo Pullat jest członkiem Polskiej Akademii Umiejętności, został też odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi RP. W 2001 r. otrzymał prestiżową nagrodę naukową Zgromadzenia Bałtyckiego, a jego rodzinne miasto Tallin przyznało mu honorowe obywatelstwo.


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona