Doktor Honoris Causa KUL Bernhard Vogel


Uchwała Senatu Akademickiego KUL z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa KUL dr. Bernhardowi Voglowi
.
 

Senat Akademicki KUL na wniosek rady Wydziału Nauk Społecznych nadał tytuł doktora honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Dr. Bernhardowi Voglowi, wybitnemu mężowi stanu, wieloletniemu Ministrowi Nauki i Szkolnictwa oraz Premierowi Nadrenii – Palatynatu, a następnie Premierowi Turyngii.

Tytuł ten jest wyrazem uznania dla dokonań publicznych Dr. Bernharda Vogla, opartych na fundamentalnych zasadach i wartościach chrześcijańskich. Jest także wyrazem wdzięczności za wspomaganie nauki, którego udzielał wielokrotnie jako Przewodniczący Fundacji Konrada Adenauera.

 

Życiorys dr. Bernharda Vogla

Laudacja (doc.)

Przemówienie Doktora Honoris Causa (doc.)


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona