Wyciąg z protokołu nr 460 posiedzenia Senatu Akademickiego KUL z dnia 26 listopada 1988 r. w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa KUL prof. Georgesowi Duby'emu
.
 

Senat, na wniosek Rady Wydziału Nauk Humanistycznych z dnia 19 października 1988 r., w głosowaniu tajnym, podjął uchwałę o nadaniu tytułu doktora honoris causa Prof. Georgesowi Duby'emu - światowej sławy historykowi, w dowód uznania dla jego wybitnych osiągnięć w zakresie badań nad korzeniami kultury europejskiej w dobie, gdy problem tych właśnie korzeni staje się tak ważny dla nas i naszego kraju oraz jego kultury.

 

Życiorys prof. Georgesa Duby'ego

Laudacja prof. Jerzego Kłoczowskiego str. 1, str. 2, str.3

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 05.09.2011, godz. 14:14 - Liliana Kycia