Georges Duby urodził się 7 października 1919 r. w rodzinie paryskich rzemieślników. Kształcił się na Uniwersytecie w Lyonie. Po ukończeniu studiów w 1942 r., został asystentem na Wydziale Nauk Humanistycznych Uniwersytetu w Lyonie. Rozprawę doktorską (La societé aux XIe et XIIe siècles dans la région mâconaiise) obronił dziesięć lat później na Paryskiej Sorbonie (promotorem był prof. Charles Perrin). Początkowo wykładał w Besançon, a następnie w Collège de France (1970 –  1991) oraz na Uniwersytecie w Aix – en – Provence (1981 – 1991), gdzie otrzymał kierownictwo Katedry Wieków Średnich. W 1987 r. został członkiem Akademii Francuskiej.
W sferze jego zainteresowań badawczych pozostawała przede wszystkim geografia historyczna oraz historia gospodarcza i społeczna wieków średnich. Jako członek drugiej generacji szkoły Annales swoją uwagę koncentrował na procesach zachodzących w skali mikro, ze szczególnym uwzględnieniem regionu Burgundii. Zasłynął jako twórca uznawanych do dziś teorii dotyczących funkcjonowania społeczeństwa feudalnego w średniowieczu oraz genezy wypraw krzyżowych.
    Do jego najważniejszych prac należą: L’Europe des cathédrales 1140 – 1280 (Genewa 1966), Hommes et structures du moyen âge (Paryż 1973), Le Dimanche de Bouvines (27 juillet 1214), (Paryż 1973) L'An Mil (Paryż 1974), Le Temps des cathédrales. L'Art et la société (980–1420) (Paryż 1976), L’economie rurale et la vie des campagnes dans l’Occident médiéval (Paryż 1977), Le Chevalier, la Femme et le Prêtre. Le Mariage dans la France féodale  (Paryż 1981), Atlas historique mondial (Paryż 2000). Po polsku ukazały się: Bitwa pod Bouviens. Niedziela 27 lipca 1214, Czasy katedr: sztuka i społeczeństwo 980 – 1420, Damy XII wieku, Historia kutury Francji: wiek X – XX, Rok tysięczny, Rycerz, kobieta i ksiądz. Małżeństwo w feudalnej Francji.
    Georges Duby był także redaktorem (razem z Philippe Ariès) pomnikowej, pięciotomowej Historii życia prywatnego, którą w Polsce dwukrotnie już wydało Ossolineum (po raz pierwszy w 1998 r.)
    Zmarł 3 grudnia 1996 niedaleko Aix-en-Provence.

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 23.07.2008, godz. 11:45 - Liliana Kycia