Doktor Honoris Causa KUL Adam Kardynał Książę Sapieha


Wyciąg z protokołu posiedzenia Senatu Akademickiego KUL odbytego w dn. 5 marca 1949 r. w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa KUL Adamowi Kardynałowi Księciu Sapiesze
.
 

Dziekan Wydziału Teologii O. Fremont przedstawił następujący wniosek Rady Wydziałowej: Zważywszy, że w momentach przełomowych dla Kościoła i Narodu Polskiego, Ksiądz Biskup a potem Arcybiskup i Kardynał Adam Stefan Książę Sapieha okazał się jednym z jego najlepszych synów, że w okresie pierwszej wojny światowej był wielkim jałmużnikiem społeczeństwa polskiego, w okresie zaś drugiej wojny światowej, w myśl swej dewizy crux mihi foederis arcus, był ponadto ostoją i wzorem postępowania dla Kościoła i Narodu, zawsze zaś był „dobrym pasterzem” i wielkim Polakiem – Rada Wydziału Teologicznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego na posiedzeniu swym w dniu 15 lutego 1949 r. jednogłośnie uchwaliła wniosek nadania mu swego najwyższego, jakim rozporządza, odznaczenia, t. j. stopnia doktora teologii honoris causa.
Senat po wysłuchaniu tego przychylił się do powyższego wniosku i jednogłośnie uchwalił nadać J. Em. Kardynałowi Sapieże stopień honorowego doktora teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

 

Życiorys Adama Kardynała Księcia Sapiehy


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona