Doktor Honoris Causa KUL o. Gommar Michiels


Wyciąg z protokołu posiedzenia Senatu Akademickiego KUL z dnia 29 października 1957 r. w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa KUL o. prof. Gommarowi Michielsowi.


Na wniosek Rady Wydziału Teologicznego Senat przyjął jednomyślnie uchwałę: Mając na uwadze 15-letnią ofiarną pracę O. Dziekana dra Gomara Michielsa na KUL, jego duże zasługi przy organizacji studiów na tymże uniwersytecie, wybitna pracę pedagogiczną i naukową, przez którą rozsławił imię KUL w kraju i za granicą. Senat Akademicki KUL z okazji jego 50-lecia zakonnego uchwalił nadać O. Dziekanowi drowi G. Michielsowi tytuł doktora św. Teologii honoris causa.

 

Życiorys o. prof. Gommara Michielsa


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona